SkIT-systemen på jobbet

7 september 2010 10:25
Från allra första början känner jag igen det som Jonas Söderström skriver om. Trilskande IT-system. Vi är så vana vid detta, och ändå blir vi lika frustrerade och irriterade varje gång.

 

Eller hur?

 

Har du tänkt på hur dålig den digitala arbetsmiljön faktiskt ofta är? Långa väntetider med sega system, dialogrutor och felmeddelanden man inte förstår, för många valmöjligheter, för många moment som gör enkla arbetsuppgifter svåra, svårbegripliga ikoner. Med mera.

 

Nej, det är inte bara hos mig eller hos dig det är så här. Det är vanligt förekommande på de flesta jobb idag. Många i arbetslivet måste hantera ett flertal olika datasystem varje dag, system som inte är samordnade och som skapar stress hos den enskilde.

 

 

Jonas Söderström är informationsarkitekt. Det vill säga att han arbetar med att skapa användbara datasystem.

 

Kanske trodde du att alla datasystem skapas för att vara användbara. Tvärtom, användbarheten är något som ofta faller bort när man planerar och bygger ett nytt system. Det skriver han om i sin nya bok "Jävla skitsystem".

 

Detta är en nyttig och användbar bok. Här pekar han på problemen och visar oss hur fel det faktiskt är.

 

Enkla arbetsuppgifter har blivit komplicerade. De nya fantastiska programmen och systemen som installeras och som ska rationalisera så mycket, de fungerar sällan som planerat. Vi har fått stelbenta system som inte är gjorda för de individer som arbetar med dem. De är gjorda av programmerare som inte vet hur arbetsuppgifterna ser ut i praktiken, och som kan sina program så bra att de inte förstår hur normalanvändaren arbetar.

 

 

Ett exempel som nämns i boken är landstingets journalsystem Cosmic, vars dåliga funktionalitet på sjukhuset i Västervik är välkänd. Det finns många liknande exempel. Minns ni Försäkringskassans problem för några år sedan? Och de långa passköerna vid polisens systemskifte hösten 2005?

 

Jonas Söderström kopplar problemen med våra digitala system till ohälsa, genom den omvittnade stress de skapar. En stress där han visar exempel på där arbetsgivaren inte tagit den på allvar utan förklarar den som "dålig datormognad".

 

 

Den här boken är en befrielse att läsa. Han ger ord åt det som många av oss knorrar om och svär över vid våra skrivbord dagligdags. Och han skriver flyhänt och begripligt, med ett högst användarvänligt språk.

 

Boken borde läsas av alla arbetsgivare och IT-utvecklare. För här finns svaren också, lösningarna på problemen. Det vill säga att låta användarna vara med i utvecklingen av nya system. Tänk så bra det skulle kunna bli då.

 

Ny bok
Jonas Söderström

 

Jävla skitsystem

 

Eget förlag

 

På webben:

http://javlaskitsystem.se/

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!