Han tar oss med till stridsyxornas land

6 oktober 2011 00:00

Arkeologen Jonathan Lindström kan verkligen ge liv åt de sedan länge döda. Det gör han i den här boken. Här leder han oss fram till ett möte med en kvinna som levde för ungefär 4300 år sedan.

Med hjälp av begravda ben, krukskärvor och stolphål i jorden fångar han hennes liv. Han gör det tack vare sina kunskaper, sin inlevelseförmåga och sin fantasi. Och han gör det på vetenskaplig grund.

Dessutom har han skrivit en bra berättelse.

På försommaren 1993 skulle E20 mellan Södertälje och Strängnäs breddas till motorväg. Innan vägen byggdes om skulle arkeologiska utgrävningar ske för att se om det fanns lämningar från forntiden i jorden. Det gjorde det.

En sådan utgrävning skedde vid ett torp i Turinge, där Jonathan Lindström deltog. Han arbetade då som arekolog på Stockholms läns museum.

En bonde i närheten hade en gång i tiden hittat en liten stenyxa från stenåldern när han schaktade jord. Det antydde att det kunde finnas fler fynd från stenåldern.

De fynd man gör vid den här utgrävningen är extraordinära. Precis under där torpets hyresgäst brukar sitta och fika ligger de dödas tempel från stridsyxekulturen under den yngre stenåldern, ungefär 2500-2300 f Kr. Parallellt med denna fanns gropkeramikkulturen. De har fått sina namn från typiska attribut i respektive kultur.

Vi får följa utgrävningarna under sommaren och hösten, då man hittar alltfler fynd nere i jorden. Stolphål visar att här funnits en mindre byggnad. Här finns nedgrävda skelettdelar, hela krukor och krukskärvor, flintyxor och bitar av flinta och kvarts.

När utgrävningen är klar och fynden omhändertagna börjar arbetet med att tolka fynden, jämföra med tidigare fynd och dra slutsatser. Det är en lång och krokig väg under flera år.

Jonathan Lindström berättar mycket levande och engarerat om det här arbetet och vad det leder till, inte minst hur han kommer fram till sina slutsatser. Till slut är vi framme vid kvinnan som byggde dödshuset, det lilla huset vid den dåtida havsviken, och hennes familj. Hon har funnits, just så känns det när jag läser detta.

Det är en värld som fram tills nu var ganska främmande men Jonathan Lindström har gjort den begriplig och gripbar. Detta är en fantastisk bok om arkeologi och som verkligen vidgar möjligheten till ökad kunskap och förståelse av vetenskaplig forskning.

Ny bok

Jonathan

Lindström

De dödas tempel

Norstedts

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Johansson