Lerviks konst lyfts fram i ny fotobok

I inte mindre 27 år har frilansfotografen Ewa Stackelberg, från Ukna, följt skulptören Lena Lerviks arbete på nära håll.

Detta har resulterat i boken "Madonna" som nu har släppts på Bokförlaget Arena.

3 november 2016 06:00

Allt sedan 70-talet har konstnären Lena Lervik enträget utforskat kvinnoarvet i allmänhet och jungfru Maria i synnerhet.

Lervik är en konstnär som ofta rosats men också ifrågasatts, bland annat från kyrkans håll.

Runt om i Sverige kan man i dag betrakta hennes symbolladdade konstverk.

Härom dagen hade till exempel påve Franciskus, under sitt Sverigebesök, möjlighet att betrakta ett av dessa – "Skyddsmantelmadonnan" – utanför domkyrkoporten i Lund.

Ewa Stackelberg minns precis hur hon själv fick upp ögonen för Lerviks konst.

– Jag var en ung journalist utsänd av tidningen Kommunalarbetaren. Mitt uppdrag gick ut på att göra ett reportage om en konstnärs villkor, och jag besökte då Lena Lervik i hennes ateljé.

– Hennes uttrycksfulla skulpturer gjorde starkt intryck på mig. Jag blev kär i dem. Vi blev vänner. Jag började fota hennes skulpturer och fördjupade mig i de fantastiska berättelserna som låg bakom dem.

Halva boken "Madonna" utgörs just av valda fotografier på skulpturerna som Stackelberg tagit genom åren.

Boken innehåller också personliga texter, som ofta bygger på samtal med Lena Lervik, skrivna av journalisten och författaren Ingela Bendt.

– Ingela kom in i projektet för 15 år sedan ungefär, berättar Ewa som för övrigt också skrivit ett par av texterna själv.

– Vi har knappast skyndat med det här arbetet. Det har fått ta sin tid. Nu är vi väldigt nöjda med det påkostade och fina resultatet, säger hon.

Lena Lervik

Ny bok

Lena Lervik utbildade sig vid École des Beaux Arts i Genève, på skulpturlinjen på Konstfackskolan samt i skulptur och grafik vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Hon hade sin första separatutställning 1976.

Lervik har under åren gjort ett stort antal madonnabilder och flera av hennes skulpturer gestaltar också mytologiska mödrar, fruktbarhet och moderskap. Förutom i material som terracotta och brons har hon också skapat ett antal kvinnoskulpturer av gräs och torv.

Lena Lervik är bosatt i Stockholm och gift med skulptören Thomas Qvarsebo.

Exempel på några av Lerviks skulpturer som har sin plats i Småland:

... och Putte fick segla på stora sjön (1986), brons, Oskarshamn

Flickorna i Småland (1991), brons, Stadshusparken i Ljungby

Folkrörelsemonument (1993), brons, vid järnvägsstationen i Värnamo

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Gometz