Jag vill helst inte veta sanningen

Det finns vanligtvis logiska förklaringar på ”olösta mysterier”. Fast när sanningen kommer fram kan den kännas som en besvikelse. Magin förstörs.

11 januari 2020 09:09

I början av 1970-talet visades på svensk TV ”Kung Salomos skatt”, en dokumentär från BBC om prästen Bérenger Saunière och byn Rennes-le-Chateau. Jag blev så fascinerad av den märkliga historien att jag bestämde mig för att någon gång i framtiden besöka platsen.

År 1885 fick Saunière en tjänst i den lilla byn som ligger i södra Frankrike. Två år senare inledde han en genomgripande renovering av kyrkan. Han köpte även mark och lät uppföra ett stort hus i renässansstil, ett torn för sitt bibliotek och ett orangeri. Byggnadsarbetena pågick under flera år och kostade enorma summor. Mysteriet är hur en fattig präst hade råd att bekosta allt detta? Bérenger Saunière avled 1917. Det har sagts att hans hushållerska Marie Dénarnaud visste svaret på gåtan. När Marie dog 1953 tog hon givetvis hemligheten med sig i graven.

 

Sommaren 1986 reste jag första gången till Rennes-le-Chateau, vackert beläget högt uppe på en kulle. Upplevelsen var overklig och svårfångad. Starkast intryck gjorde kyrkan från 1000-talet som är helgad åt Maria Magdalena. Saunière har satt sin prägel på byggnaden. Över ingången finns inskriptionen ”Terribilis est locus iste” (”Denna plats är fantastiskt”), men innanför porten möttes jag av en motbjudande djävulsfigur som håller skålen med vigvatten.

Det existerar en uppsjö av litteratur som ofta blandar fakta och yviga spekulationer. I vårt land var historien relativt okänd innan ”Heligt blod, helig Gral” gavs ut på svenska 2005. Dessutom innehåller Dan Browns storsäljare ”Da Vinci-koden” anspelningar på mysteriet. 

 

Den vanligaste hypotesen är att Saunière under renoveringen hittade gamla pergament i en ihålig altarpelare. Dokumenten visade vägen till en skatt. Det har påståtts att han och Marie på nätterna grävde på kyrkogården. Författarna till ”Heligt blod, helig Gral” driver tesen att handskrifterna bevisade att Jesus och Maria Magdalena var gifta. Med den kunskapen kunde Saunière bli rik.

Något mera sansade och tråkiga teorier är att han erhöll donationer och tjänade pengar på betalda mässor. Katolska präster fick ersättning för att hålla gudstjänster i ett speciellt syfte. Bérenger Saunierès affärsidé var att fakturera kyrkan för mässor han aldrig hade hållit. Detta är visserligen belagt, men det är knappast hela förklaringen till hans förmögenhet. Förhoppningsvis får vi aldrig veta vad som hände.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dag Jonasson