Kulturinstitutioner brister i tillgänglighet

26 augusti 2015 12:57

Statens Kulturråd ställer krav på att organisationer som får statsbidrag ska ha tillgängliga webbplatser senast 2016. I annat fall kan stödet utebli. I Kalmar län, och i hela landet, är bristerna stora knappt ett halvår före årsskiftet.

Funka – en organisation som arbetar med tillgänglighetsfrågor på en rad områden i samhället – har på eget initiativ genomfört tester av webbplatserna för bland annat Kalmar läns museum, Byteatern, Regionbiblioteket och länsmusiken Kalmar län.

– Resultaten för länets kulturinstitutioner är oroväckande svaga. Det handlar om grundläggande brister, kommenterar Susanna Laurin, VD på Funka, i ett pressmeddelande.

– Konsekvenserna är att användare utestängs och målet om ett inkluderande kulturliv inte nås, fortsätter hon.

Funkas granskning visar exempelvis att:

”Regionbibliotekets webb är mycket svårtillgänglig för exempelvis hörselskadade och döva eftersom rörlig bild/video inte är textad”.

”Länsmusiken Kalmar län har en webb som är otillgänglig för personer med läs- och skrivsvårigheter och personer med kognitiva problem”.

”Webben för Kalmar läns museum fungerar inte för personer som använder uppläsande hjälpmedel, främst blinda och gravt synskadade”.

”Byteaterns sajt är mycket svårtillgänglig för personer med rörelsehinder som använder styrdon eller virtuellt tangentbord, eftersom tangentsbordsnavigering inte fungerar”.

Det är inte bara webbplatser i Kalmar län som är otillgängliga, bristerna är stora i hela landet enligt vad undersökningen visar.

12 av de 67 webbplatser som som granskats uppfyller, enligt Funka, inte ett enda av de krav som organisationen mätt.

Om undersökningen

Funkas undersökning mäter hur en webbplats följer den internationella standarden för tillgänglighet. Testerna ska visa hur väl gränssnittet fungerar för personer med synnedsättning, motoriska problem, hörselnedsättning, läs- och skrivproblem och kognitiva nedsättningar: användare med och utan olika typer av hjälpmedel.

Källa: www.funka.com

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!