Kulturella residens innebär att kulturskapare från andra delar av landet, eller världen, bjuds in till kommunen under en begränsad tid för att bo och verka här.

I våras gjordes en förstudie med programförslag för kulturella residens i kommunen, med målet att starta ett treårigt projekt.

– Efter att förstudien blev klar har vi bearbetat den lite, och titta på våra lokala förutsättningar. Utifrån det har vi tagit fram ett eget förslag till hur projektet skulle kunna se ut, säger Maria Rudbo, kulturchef.

Förslaget går ut på att man har två former av residensprogram – ett för professionella kulturskapare, som får jobba med ett större uppdrag. I den andra delen kan konstnärer som är i början av sin karriär få ett arbetsstipendium.

– Vi har också tagit fasta på att huvudinriktningen ska vara kultur för barn och unga, säger Maria Rudbo.

Enligt den kulturstrategi som antagits ska kommunens unga själva ha möjlighet att delta i kulturaktiviteter och utöva konst och kultur, men också erbjudas kulturarrangemang riktade för just dem. I Västervik är det långt till länets kulturinstitutioner, då det mesta finns i Kalmar. Ambitionen med de kulturella residensen är att öka kulturutbudet för främst barn och ungdomar i Västerviks kommun.

Ett sådant här projekt kostar förstås pengar. Enligt förslaget kommer kostnaden att landa på 1,8 miljoner kronor årligen. Både kommunen och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden har ställt sig positiva till att vara med som delfinansiärer, och förhoppningen är att även landstinget ska ställa upp som finansiär.

– Det här är en metodutveckling som skulle gynna inte bara Västervik utan regionen i stort, kanske även nationellt.

Bidragsansökan till landstinget, som Maria Rudbo gjorde innan sommaren, godkändes i måndags av kommunstyrelsen.

– Målet är att vi ska komma i gång 2018. Nu under hösten kommer vi att jobba med finansieringen och andra praktiska detaljer.

Konsulten som gjorde förstudien föreslog att de gästande kulturskaparna skulle verka i det gamla varmbadhuset i Västervik. Kulturenheten har skickat vidare förslaget till den externa konsult som just nu utreder användningen av gamla varmbadhuset.

– Kanske man kan kombinera det med något annat. Det här är ju ingen året-runt-verksamhet, säger Maria Rudbo.