Mogna politiker vågar släppa sina gamla käpphästar!

Lennart Brewitz tycker att man ska släppa tanken på en södfra infart.

Lennart Brewitz tycker att man ska släppa tanken på en södfra infart.

Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Västervik2024-05-29 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inte många politiker vågar släppa sina gamla politiska käpphästar utan håller krampaktigt fast vid dem även att dessa för länge sedan har tappat hela sin dragkraft och till och med den samhälleliga relevansen. I Västerviks kommun har man, sedan nästan urminnes tider tänkte jag nästan säga, agerat för tillkommandet av en ny södra infart och en upprustning av den på 1800-talet anlagda nu uråldriga Tjustbanan. Denna bana som i Trafikverkets senaste utredning inte visat sig ha haft någon som helst betydelse för länets utveckling.

Södra infarten! På det senaste kommunfullmäktigemötet i kommunen röstades det igenom att man skall fortsätta att försöka påverka Trafikverket att vara med och finansiera en ny södra infart. Detta trots att de i sina utredningar och uttalanden klart redogjort för att så inte kommer att bli fallet. Det man kan tänka sig är att delfinansiera en påfart vid själva anslutningen till E22 med några miljoner. Resten av detta projekt, som är beräknat till cirka en miljard kronor, är en kommunal angelägenhet säger man klart och tydligt.

En ny infart är ett ansvar för Västerviks kommun säger Trafikverket tydligt och så har förutsättningen för det här projektet alltid varit. De ser ingen nationell nytta med en ny infart och de har också väldigt svårt att se vad som skulle motivera att de skulle finansiera den. Det tar visserligen lång tid att åka in till Västervik centrum på den nuvarande infarten, men det beror på att kommunen har lagt till verksamheter längs infarten och därmed huggit sönder den. Kommunen måste ta ansvar för sitt handlande, säger man! Detta kunde man läsa i en artikel i Vimmerby Tidning redan 17/10-14. Denna Trafikverkets ståndpunkt har inte förändrats enligt en förfrågan per telefon till dem i förra veckan.

Vad det gäller den andra ovan nämnda kommunala och regionala urgamla käpphästen Tjustbanan har ju Trafikverket ansvar för att banan är körbar. Detta innebär för dem stora investeringar i att trädsäkra och översvämningssäkra banan och även se till att ett nytt signalsystem kommer på plats.

Själva driften av trafiken står Region Kalmar för och de är beredda att satsa ordentligt inför framtiden genom en miljardinvestering i nya tåg. Dessa tåg är säkert bekvämare, men kommer dock inte att kunna köra fortare än de nuvarande sporadiskt gående tågen och kommer inte heller att komma längre fram än till förorten Tannefors i Linköping. Denna slutstation är redan beslutad! Så den subvention på 3 000 kronor som regionen nu betalar för varje resande med de nuvarande tågen, oavsett om man åker bara till Gamleby eller Överum, kommer troligtvis att öka då de nya tågen införs då denna nyinvestering måste betalas. Troligtvis gör detta att biljettpriserna också kommer att öka och kanske göra att resandet riskerar att minska än mer.

Så i detta både kommunala och regionala krassa läge angående vår infrastruktur vore ett engagemang och en medfinansiering av riksväg 35 mellan Överum och Åtvidaberg en betydligt klokare investering än att lägga kommunala miljarder på en södra infart (i vilken man redan investerat bortåt 200 miljoner) och regionala miljarder till nya tåg på en uråldrig och icke utvecklingsbar järnväg. Trafikverket går just nu också enligt utsago igenom förhållandena och sitt engagemanget i väg 35 angående en upprustning. Så här finns nog potential för att kunna påverka.

Men hur får man våra politiker att släppa sina fastnaglade gamla käpphästar och börja se de realiteter som ligger så väl synliga på deras politiska smörgåsbord och lägga energin och engagemanget på det som invånarna i länet vill och har behov av? Ingen lätt fråga. Men kanske finns det inget annat sätt än att vi krasst bara måste byta ut dem!

Lennart Brewitz