Yttrandefrihet till vilket pris som helst?

Var går gränsen, undrar insändarskribenten, som undrar varför många förvånas över kravallerna när polisen gett tillstånd till demonstrationer där man får framföra rasistiska provokationer.
Var går gränsen, undrar insändarskribenten, som undrar varför många förvånas över kravallerna när polisen gett tillstånd till demonstrationer där man får framföra rasistiska provokationer.

Finns det någon gräns för vad vår yttrandefrihet får innebära, frågar sig insändarskribenten efter den senaste tidens oroligheter på flera platser i landet.

Insändare 20 april 2022 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett danskt högerextremt parti, (Stram Kurs, med ledaren Rasmus Paludan), som har rasism och islamofobi som ledstjärna, har fått tillstånd av vår svenska polismyndighet att demonstrera och man planerar även att bränna den heliga koranen på flera orter här i Sverige. Den svenska polisen motiverar tillståndet med att man vill skydda yttrandefriheten.

Finns det någon gräns för vad vår yttrandefrihet får innebära?

Ska det vara polismyndigheten som avgör vad meningen med yttrandefriheten enligt vår grundlag innebär och hur den ska tolkas?

Kan yttrandefrihet verkligen innebära att man får bränna skrifterna till en av världens största religioner?

Skulle någon kunna få tillstånd till ett möte där man avser att bränna bibeln och/eller den svenska flaggan? 

Vilka andra länder skulle tillåta detta? 

Varför blir så många förvånade över att det blir fruktansvärda upplopp och kravaller när den svenska polismyndigheten ger tillstånd till att man i ”yttrandefrihetens” namn får framföra rasistiska budskap och där man planerar att bränna den muslimska religionens heliga skrift? 

Har polismyndigheten bortsett från hur många troende muslimer som bor och lever i Sverige och vad deras religion betyder för dem när de här tillstånden beviljades, och tänkte man inte på att vi även har religionsfrihet i Sverige?

Det blev många frågor, finns det någon som kan ge ett svar på dem?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa