Viljan att avskaffa beteskrav visar hur onödig djurindustrin är!

"Vi behöver inte dricka kossans mjölk", skriver skribenten.

"Vi behöver inte dricka kossans mjölk", skriver skribenten.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2024-05-20 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vem har inte hört att kor är väldigt viktiga för biologisk mångfald och för att inte hela Västervik och övriga Sverige ska växa igen?

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) vill att beteskravet ska bort, lagförslag är på gång för att öka böndernas lönsamhet.

Om korna har tur får de komma ut på bete, men inte säkert som idag, fast forskningen visar att kor mår bra av att få komma ut och röra på sig. 

Instängda på livstid för att bönder vill konkurrera på samma villkor som i andra länder, visar väl inte på tankar om välfärd för djuren, utan för omsorg om plånboken!

De redan inlåsta 115 miljoner kycklingar och 2,5 miljoner grisar som dödas varje år – och nu då kanske även korna ska stängas in – visar ju att djurindustrin är onödig för öppna landskap och biologisk mångfald.

För att minska utsläppen av metan och koldioxid ska korna dessutom matas med alger. Vem ska då äta allt gräs, vilket verkar vara det enda som kan odlas på en stor del av alla åkrar, som förr var våtmarker?

Mindre mängd mark behövs för att odla grödor till oss att äta direkt, så områden till projekt som att återinföra visenten kan få större plats. 

Om man även slutade skjuta ihjäl älgar och rådjur skulle nog de berika både människor och mångfald. 

Vi behöver inte dricka kossans mjölk, inte heller äta hennes barn, eller ta fåglarnas ägg!

Ska “jag ääälskar mjölk” samt pengars enfald få såga på den sköra gren vi alla sitter på?

Anette Ingelsson