Vems fel är det när vuxna män cyklar nerför Storgatan?

Insändarfortsättning angående cykling på trottoar för gångtrafikanter nedför på Storgatan.

Insändare 5 juni 2023 05:55
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack för bra bekräftelse på min insändare!

Nu växlar jag upp diskussionen.

Ett samhälle är en större grupp människor, som bestämt sig för att bo inom ett samlat område. För att allt ska fungera måste man bli överens om samarbetsregler och så småningom stiftas lagar i demokratisk anda och allt fungerar bra. Om en tilltagande mängd människor anser sig ha rätt att leva efter eget tycke och smak kommer samhället att börja knaka i fogarna oavsett vilka lagar vi beslutar om.

I Sverige är samhället så invecklat med många lagar, som alla ska kunna och följa, att barn som är födda och uppväxta här sedan flera generationer inte förstår syftet med lagarna, tyvärr.

Till slut måste ju frågan besvaras kring vem som är ansvarig för att en vuxen man cyklade nedför Storgatan på Hemköpssidan trots förbud härom.

Är det mannens fel? Ja, han borde begripa och handla bättre.

Är det mannens föräldrars fel? Ja, kanske, men de har ingen påverkansmöjlighet längre.

Är det samhällets fel? Ja, och vi måste alla fortsatt hjälpa och stötta varandra att göra rätt.

Är det polisens fel? Ja, de måste ta lagöverträdare oavsett lagbrott och de kan mer.

 

Eller hur?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa