Vart tog tankarna på folkhälsoarbete vägen?

Om man går in på Region Kalmars hemsida får man upplysning om att det tillhör den regionala utvecklingen och folkhälsoarbetet att man ska inspirera befolkningen till mer fysisk aktivitet för att den ska få ett friskare liv.

Insändare 19 november 2022 06:21
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta ska man göra tillsammans med olika aktörer, bland andra föreningslivet. På så sätt ska bästa möjligheterna ges befolkningen till att påverka och ta ansvar för den egna hälsan. 

Fysisk aktivitet förebygger hjärt/kärlsjukdomar, stroke, diabetes typ 2, cancer och psykisk ohälsa. Vidare säger sig Region Kalmar län prioritera vissa grupper, bland annat äldre. 

SPF Seniorerna Västervik bedriver en stor verksamhet och har nästan 1 200 medlemmar. Under flera år före ombyggnaden av rehabbassängen vid sjukhuset hade föreningen en mycket omtyckt vattengymnastik. Två grupper med 18 deltagare i varje leddes av föreningens egna välutbildade ledare. Efter ombyggnaden nekas föreningen tider. Ett krav som framförts från företrädare för regionen är bland annat att ledarna måste kunna hjärt-lungräddning, HLR, vilket de kan. 

Nu till vår fråga: Vart tog tankarna kring folkhälsoarbete och uppmuntran till äldres ansvar för den egna hälsan och regionens förebyggande arbete mot ohälsa vägen? SPF-seniorerna önskar ett snabbt och positivt gensvar från Region Kalmar län.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa