Varför noteras inte TBE-vaccinationen i min journal?

Insändarskribenten är kritisk till att de vaccinationer som hon fått via ett vaccinföretag, inte syns i hennes journal inom sjukvården och efterlyser vaccin mot TBE inom den ordinarie sjukvården.
Insändarskribenten är kritisk till att de vaccinationer som hon fått via ett vaccinföretag, inte syns i hennes journal inom sjukvården och efterlyser vaccin mot TBE inom den ordinarie sjukvården.

Har nu sett tv-reklamen om att vi alla borde vaccinera oss mot TBE för att slippa drabbas av hjärninflammation. Jag går då in i min journal på 1177 för att kolla om det är dags för mig att fylla på mitt vaccin.

Insändare 24 april 2023 10:57
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Där står inte min senaste TBE-vaccination noterad eftersom den gjordes av företaget Vaccinova här i Västervik. (Detta på grund av att det inte längre ingår i hälsocentralernas uppdrag att ge TBE-vaccin eller andra liknande vaccinationer, utan är upp till varje vårdgivare, reds anm.)

Då kontaktar jag Vaccinova och undrar varför den inte finns med i min journal och får då veta att jag kan fylla i den själv!

Det vet väl de flesta att det är inte tillåtet att man som privatperson tillåts skriva in saker i sin egen journal.

Påpekar detta för Vaccinova, som alltså inte känner till den saken! Då ber de mig att KÖPA deras app eftersom min vaccination finns noterad där!

Hur är det möjligt att ett, förmodat seriöst, vaccinationsföretag inte känner till att man inte själv kan skriva i sin journal på 1177?

Varför kan inte vårdcentralen utföra vaccinationerna så jag får alla noterade i min journal tillsammans med mina tidigare vaccinationer?

Undrar en vaccinerad

undefined
Insändarskribenten är kritisk till att de vaccinationer som hon fått via ett vaccinföretag, inte syns i hennes journal inom sjukvården och efterlyser vaccin mot TBE inom den ordinarie sjukvården.

Svar direkt från Vaccinova:

Vi uppskattar frågan eftersom den är ytterst relevant. Svaret är dessutom enkelt.  Vi får inte registrera där...

Det här är en fråga som engagerar de flesta privata vaccinatörer runt om i landet. Inga privata kliniker har idag rätt att registrera i regionens journalsystem, såvida man inte har vårdavtal kring till exempel covidvaccin. (Vi har avtal med Region Skåne och där registrerar vi i Regionens system dvs läsbart för kunden via 1177).

Vi har inget avtal med Region Kalmar, även om vi hade önskat det.

De allra flesta privata vårdgivare prenumererar därför på något eget journalsystem avsett för privata kliniker. De två vanligaste systemen är Riksvaccin samt Mitt Vaccin. Vi använder båda, beroende på vilken ort i Sverige det gäller. ”Mitt vaccin” används av många regioner, men ändå får inga privata kliniker registrera sina vacciner (som utförs utanför regionvården) så de blir tillgängliga på 1177. Vi skulle välkomna ett sådant avtal.

Vi har alltså ingen egen app eller digitalt vaccinationskort. De flesta kunder vill dessutom ha ett gammalt hederligt pappersvaccinationskort. 

Vi har tittat på möjligheten att bygga en egen app med det är ett oöverstigligt projekt, med tanke på GDPR etc.

Det finns däremot ett digitalt vaccinationskort inbyggt i journalsystem man hyr, som tillhandahålls av leverantören. Den som vill ladda ner i sin telefon kan göra det, precis som du skriver. Leverantörerna tar ut en avgift på cirka 20 kr/år för den tjänsten då det troligen kräver mycket support.

Hos oss är det alltid kostnadsfritt om man vill ha utdrag från sin journal, så vi tar inga avgifter. Kunder mejlar oss för att få ut sina data om man förlorat det vaccinationskort som man får av oss när man tar sitt vaccin.

Vi skulle som sagt önska att även privata kliniker kunde registrera så att kunderna kunde se sina vacciner på 1177.  Det hade varit toppen och en bra service till våra gemensamma kunder. Speciellt när våra kunder har det önskemålet.

Däremot registrerar vi alla vaccinationer i det nationella vaccinationsregistret NVR. Det sker automatiskt från journalsystemet. Det är i syfte att staten ska kunna ha tillgång till statistik kring hur många som tagit ett visst vaccin etc.

Frågan är som sagt ytterst relevant och vi hoppas att det kan bli en förändring framgent.

Ulf Andersson, vd/verksamhetschef Vaccinova AB


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa