Varför inte högkostnadsskydd på Kaftrio?

Insändare2022-08-17 05:17
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Cystisk fibros är en sjukdom som kan medföra livshotande lungskador och en för tidig död. Det finns en mirakelmedicin som kallas för Kaftrio, och patienten mår väldigt bra av denna medicin, och det innebär att de inte behöver genomgå någon lungtransplantation. Problemet är att regeringen vid ett flertal tillfällen har vägrat att skattesubventionera denna medicin. Det innebär att denna patientgrupp måste då riskera att dö unga eller fly landet.

Regeringen bagatelliserar och ignorerar detta nödrop från svårt sjuka människor. Förvånansvärt har övriga EU-länder infört högkostnadsskydd för denna medicin, undantag Sverige. Regeringens brist på medlidande för dessa patienter som tvingas bli sjukvårdsflyktingar och fly från Sverige. Denna gång sviker socialdemokraterna de svårt sjuka som lider svårt av cystisk fibros, och som befinner sig i en nödsituation. Denna gång ska socialdemokraterna inte få min röst inför valet 2022.