Koranbränningarna kan stoppas – av kommunerna

Det finns ett verktyg för att stoppa koranbränningarna, men det har helt försvunnit i debatten, menar skribenten.

"Varför använder inte polisen och kommunerna hela verktygslådan för att stoppa koranbränningar med dess negativa följdeffekter i form av att upplopp och försämrade relationer med andra länder, när det går så lätt att stoppa cirkusföreställningar?", undrar skribenten.

"Varför använder inte polisen och kommunerna hela verktygslådan för att stoppa koranbränningar med dess negativa följdeffekter i form av att upplopp och försämrade relationer med andra länder, när det går så lätt att stoppa cirkusföreställningar?", undrar skribenten.

Foto: TT-bild

Insändare2023-07-08 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med stigande förvåning följer jag turerna om tillstånd för koranbränningar. 

Det finns en utprovad metod för att stoppa grundlagsskyddade allmänna sammankomster. Den används sedan länge mot cirkusar och annan kultur. Problemet är att politikerna inbillar sig att deras egen sfär har ett exklusivt skydd i grundlagen.

Enligt lag finns två former av möten. Det är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Allmänna sammankomster är till exempel politiska och religiösa möten, demonstrationer, föreläsningar och framförande av konstnärliga verk, inklusive cirkus. (2 kap 1-2 § ordningslagen). Att arrangera sådana är en grundläggande fri- och rättighet (2 kap 1 § regeringsformen). Koranbränning inryms i allmänna sammankomster och som flera domar visar, är det närmast omöjligt för polisen att neka tillstånd. 

Offentliga tillställningar är till exempel idrottstävlingar, tivoli och marknader. Dessa saknar grundlagsskydd och tillstånd kan nekas på godtyckliga grunder. 

Men vad som försvunnit i debatten är att det verkliga beslutet i praktiken fattas av berörd kommun. Nästan all mark som passar för allmänna sammankomster, till exempel parker, gator och torg, är kommunal. Polisen är skyldig att remittera ärendet till kommunen – som i sitt yttrande kan neka upplåtelse. Polisen är skyldig att följa kommunens yttrande. 

Bara i år har flera kommuner utnyttjat den möjligheten mot cirkusar och i ett fall gick det så långt att polisen avslog tillstånd för allmän sammankomst för en cirkus. Eftersom kommunen utnyttjade sitt veto kunde avslaget inte överklagas. Förvisso är kommunens ett myndighetsbeslut som kan överklagas, men den rätten tillkommer bara den som bor eller äger en fastighet i den aktuella kommunen. Det har aldrig skett att kommuners yttrande över allmänna sammankomster har överklagats och därför saknas vägledande domar. 

En annan aspekt är den grundlagsstadgade likabehandlingsprincipen. Alla former av alla allmänna sammankomster har ett lika starkt skydd i regeringsformen. Spridande av glädje är lika mycket en grundläggande fri- och rättighet som spridande av hat. 

Varför använder inte polisen och kommunerna hela verktygslådan för att stoppa koranbränningar med dess negativa följdeffekter i form av att upplopp och försämrade relationer med andra länder, när det går så lätt att stoppa cirkusföreställningar?

"Varför använder inte polisen och kommunerna hela verktygslådan för att stoppa koranbränningar med dess negativa följdeffekter i form av att upplopp och försämrade relationer med andra länder, när det går så lätt att stoppa cirkusföreställningar?", undrar skribenten.
"Varför använder inte polisen och kommunerna hela verktygslådan för att stoppa koranbränningar med dess negativa följdeffekter i form av att upplopp och försämrade relationer med andra länder, när det går så lätt att stoppa cirkusföreställningar?", undrar skribenten.