Var finns barnens röster om Gullvivan?

Föräldrar till barn på förskolan Gullvivan i Västervik anser inte att politikerna tagit hänsyn till barnens och föräldrarnas röster inför nedläggningsbeslutet.
Föräldrar till barn på förskolan Gullvivan i Västervik anser inte att politikerna tagit hänsyn till barnens och föräldrarnas röster inför nedläggningsbeslutet.

När vi föräldrar tillsammans med våra barn öppnar grinden till förskolan Gullvivan förstår vi varför det är en förskola som det pratas mycket om. En förskola som vi alla har fått köa för att få plats på.

Insändare 17 oktober 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gullvivans utemiljö är fantastisk, pedagogerna har hög pedagogisk kompetens och ett otroligt fint bemötande. 

Vi har nåtts av handlingarna att förslaget ligger fast, att våra barn ska flyttas och att det är för att underlätta deras överskolning att tillhöra samma rektorsområde. Vi kan inte tala för våra pedagoger. Men för våra barn, det har helt klart mindre betydelse vem som är deras rektor än i vilken miljö de får slutföra sina förskoleår.

Det vi även förvånas över i den här debatten, om förskolans framtid och det drömläge som omstruktureringen ska skapa, är frånvaron av erfarenheterna från “stordrifterna” i diskussionen samt barnens och föräldrarnas röster.

Vad säger barn och föräldrar som har erfarenhet av det? Vad säger pedagogerna om sin arbetsmiljö och sina utökade möjligheter till kompetensutveckling? Och inte minst möjligheterna att finnas där för alla barns unika behov. Om nu de stora förskolorna ger alla dessa fantastiska möjligheter att utvecklas för personalen och att se barnen växa som individer med nya pedagogiska verktyg och redskap, varför köar inte pedagogerna till dessa arbetstillfällen?

Valet att riva och bygga upp förskolan Älvdansen har oavsett givit en riktning, på kortare eller längre sikt. Har ni, våra folkvalda politiker, stöd hos era väljare att radera alla kommunala alternativ för barn och föräldrar? Ni har inte vårt stöd.

Slutligen, inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17 oktober. Vi har inte glömt att våra barns röster inte fanns representerade i beslutsunderlaget. Vi kan även påminna om att vi sedan dess inte blivit tilltalade och att vi fortfarande väntar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa