Var är redovisningen om vindkraften?

När kommer redovisningen för de vindkraftverk som redan är på plats? frågar sig skribenten.

När kommer redovisningen för de vindkraftverk som redan är på plats? frågar sig skribenten.

Foto: Caroline Petersson

Insändare2021-12-04 05:35
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vindkraft. Att uppbyggnadsfasen kommer en del entreprenörer till godo är ju naturligtvis av godo, är jag ju väl medveten om. Men när vinden har mojnat och rallarna dragit vidare, vad händer då? Frågan är fortfarande hur många fasta arbetstillfällen det skapas?

Tonvis med mikroplaster, spillolja och avisningsmedel sprids i naturen från vindindustrierna under omloppstiden. Hur påverkas miljö och djurliv av detta? Vem ansvarar för tillsyn och hur dokumenteras och redovisas utfallet? 

Men det spelar kanske ingen roll? Det är ju kanske angelägnare att straffa/bötfälla den som slänger sin fimp eller den använda prillan på gatan. Alltså, cirka tio år har gått – var är redovisningen? Studier från gjorda av vindkraftsintressenter kan väl knappast ligga till grund för en objektiv bedömning?