Vad gick fel i den privata hemtjänsten?

Efter att ha fått veta, enbart via Västerviks-Tidningen, att hemtjänstbolaget SAAND lägger ner sin verksamhet i Loftahammar, känner jag som vuxet barn till en förälder, som är beroende av hjälp från SAAND, stor oro, men även en växande ilska.

Att lägga ner en verksamhet utan att informera de berörda innan de får läsa om det i tidningen kritiseras av en anhörig till en dement på ett privat vårdboende. Vårdföretagets vd svara på kritiken och beklagar det inträffade.

Att lägga ner en verksamhet utan att informera de berörda innan de får läsa om det i tidningen kritiseras av en anhörig till en dement på ett privat vårdboende. Vårdföretagets vd svara på kritiken och beklagar det inträffade.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2022-11-22 06:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inte nog med att min ålderrika förälder har läst i tidningen själv, och blivit ledsen – det hela framstår oansvarigt och oprofessionellt.

Hur kan ett hemtjänstföretag, med medicinsk dokumentation om sina ”kunder”, göra så här?

Demenssjukdom innebär ofta i sig, en förhöjd nivå av oro och förvirring. Sker en förändring i vardagen höjs denna oro ytterligare.  Att gå ut i tidningen med nyheten om nedläggning, innan anhöriga och kunder har fått veta det, är obegripligt. Anhöriga ska naturligtvis i god tid informeras personligen med brev eller telefonsamtal, om vad som kommer att ske.

Som skäl för nedläggningen, säger vd Andreas Sandberg i en intervju, att det är svårigheter att hitta utbildad personal.

Jag får inte ihop det.

Min förälder är kund sedan många, många år. Då drevs företaget utmärkt väl av Eva Olsson i Loftahammar. Genuin omsorg, engagemang, handplockad utbildad och underbar personal med rätt människosyn och god förmåga till omsorg.

Eva Olsson sålde sitt företag till SAAND för ett par år sedan, och det blev vissa förändringar, men det fungerade fortfarande bra.

Någon gång under sensommaren och hösten innevarande år, märkte jag en förändring i utförandet som skapade oro hos min förälder och ännu större oro hos mig.

Jag kommer inte att skriva om förändringen öppet, utan ta det direkt med kommunens och SAAND:s ansvariga.

Det har i många år funnits utbildad personal i hemtjänsten. Så sent som i höstas fanns rätt utbildad personal hos SAAND. Det fanns väl fungerande kommunikationskanaler till platsansvariga för anhöriga. Något annat måste ha gått fel för SAAND.

Anhörig

Svar direkt:

I samband med uppsägningen av avtalet i Loftahammar så fördes dialoger med kommunen om hur detta skulle gå till på bästa sätt för alla inblandade. Direktiven vi fick från kommunen var tydliga där vi inte skulle meddela våra brukare om uppsägningen utan att man från kommunens håll skulle sköta detta helt och hållet. Det är extremt olyckligt och tråkigt att ett antal av våra uppdragsgivare ej fått ta del av denna information innan artikeln släpptes. En artikel som vi heller inte initierade eller var delaktiga till att den skulle publiceras. Jag kan tyvärr inte svara på var någonstans det gått fel i kommunikationen men jag beklagar verkligen det inträffade.

Andreas Sandberg, VD SAAND Service & Omsorg AB