Utveckla Västerviks grönområden

Insändare 11 augusti 2022 06:26
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Västervik har många och fina grönområden och kommunens vision är ”Livskvalitet varje dag”.

Forskning visar att lek och rörelse utvecklar hjärnan och håller kroppen frisk. Vi vill skapa förutsättningar för människor att leva ett aktivt liv, med barns utveckling och glädje i fokus. Vi vill ha grönområden som ger utrymme och möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott i bostadsområden och parker. Vi ser detta som en hälsoinvestering. Det ska vara lätt och billigt att vara fysiskt aktiv.

Vänsterpartiet är mot att tätortens grönområden byggs bort. Istället vill vi utveckla områdena så att både barn och vuxna kan nyttja dessa till spontanidrott, lek och rekreation.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa