Utbildning och framtid i Västervik

För att ge våra barn och unga den bästa start i livet, ska skolorna erbjuda varje barn den omsorg och undervisning som barnet behöver. Det innebär tillräcklig tillgång till speciallärare och skolhälsovård och att lärarnas arbetsvillkor och löner bidrar till att de vill stanna kvar i vår kommun.

Insändare 12 augusti 2022 05:34
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Elever och vårdnadshavare skall kunna känna sig trygga i kommunikationen med skolans personal. Särskilt känsliga perioder som övergångar mellan olika skolformer och stadier bör noga förberedas samt följas upp. Antalet icke godkända betyg i åk 9 bör minska, med hjälp av extra stöd till eleverna.

På gymnasienivå bör vi erbjuda utbildningar som attraherar våra ungdomar, gärna några profilutbildningar som även lockar hit ungdomar från andra kommuner. Anledningar till avhopp och frånvaro bör noga analyseras och åtgärder vidtas.

Kajsa Borg

Jonas Jalkteg

Westerwikspartiet


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kommunen är i behov av fler skolvikarier • Måste täcka upp för frånvarande kollegor

Kommunen är i behov av fler skolvikarier • Måste täcka upp för frånvarande kollegor

Miljonsatsning i kommunen: Åtta orter får miniarenor – Här är platserna som står först i kön

 Miljonsatsning i kommunen: Åtta orter får miniarenor – Här är platserna som står först i kön

Utemiljön viktig valfråga för skolpartierna • "Viktigt att alla känner sig trygga på skolgården"

Utemiljön viktig valfråga för skolpartierna • "Viktigt att alla känner sig trygga på skolgården"

Västervik har fler skolplatser än elever – "En skola för mycket"

Västervik har fler skolplatser än elever – "En skola för mycket"

Suicidpreventiva dagen: Västerviksborna Maria och Jan-Peter är volontärer • "De har velat fortsätta leva"

Suicidpreventiva dagen: Västerviksborna Maria och Jan-Peter är volontärer • "De har velat fortsätta leva"
Visa fler