Uppgiven lärare: "Räknas inte jag?"

Till dig som är förtroendevald i Västerviks kommun. Du som sitter med arbetsmiljöansvaret för kommunens alla anställda: Räknas inte jag?

Att hjälpa eleverna med allt från skolarbetet till sociala relationer och praktiska göromål tillhör många lärares vardag. Men hur ska det fungera med en ensam lärare i varje klass? frågar sig skribenten. Genrebild.

Att hjälpa eleverna med allt från skolarbetet till sociala relationer och praktiska göromål tillhör många lärares vardag. Men hur ska det fungera med en ensam lärare i varje klass? frågar sig skribenten. Genrebild.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Insändare2023-11-18 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om den föreslagna budgeten går igenom väntar en ny verklighet för mig i mitt jobb som lärare. Jag kommer att bli ensam med cirka 20 elever hela skoldagen. När ska jag få min lagstadgade rast? När ska jag få min lagstadgade paus?

Raster i arbetet tas upp i arbetstidslagen. Ingen ska arbeta mer än fem timmar i följd utan rast. Under en rast har man rätt att gå ifrån arbetsstället. Arbetstidslagen anger inte hur många eller hur långa pauserna ska vara men det är rimligt med en paus efter max två timmars arbete. Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs – utöver rasterna. Pauser ska räknas in i arbetstiden.

Om jag kräver min rätt och tar ut min rast och mina pauser innebär det bland annat följande:

  • Eleverna blir lämnade ensamma på rasten och på lektioner. 
  • Vem tröstar den som slår sig?
  • Vem hjälper den som kissar på sig?
  • Vem tröstar den som blir mobbad? 
  • Vem hjälper den som blir kränkt på grund av kön, religion, handikapp med mera?
  • Vem bryter slagsmålen?
  • Vem ser till att barnen rör på sig så att de orkar att jobba hela skoldagen?

Kommunen bryter mot skollagen varje dag. I 6 kapitlet 6-8 §§ skollagen och läroplanerna för respektive skolform står det: Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling. Det innebär att åtgärder ska genomföras för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling".

Barn och unga mår sämre i dagens samhälle. Hjälp mig att hjälpa barn och unga att få en tro på sin framtid.

Går budgeten igenom finns det bara en vuxen i varje klass. Jag, som lärare, kommer inte ha möjlighet att utföra mitt uppdrag att hjälpa eleverna att nå de mål som står i läroplanen.

OBS! Jag är stolt över mitt val av yrke, att jag som lärare kan göra skillnad för någon. NÄR förutsättningarna finns med tillräckliga resurser.