Tveksamt om ett kommundrivet härbärge skulle bli bättre

Linda och Pauli Åkerman från Vinternatt är med och driver akutboendet för hemlösa i LP-verksamhetens lokaler.

Linda och Pauli Åkerman från Vinternatt är med och driver akutboendet för hemlösa i LP-verksamhetens lokaler.

Foto: Karin Hertz

Insändare2024-05-12 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under de två senaste månaderna har Vinternatt och LP varit ovetande om ifall deras kontrakt med kommunen skulle bli förlängt vid avtalsperiodens utgång. Avtalet har vid båda dessa tillfällen förlängts någon enstaka dag före utgången. Nu gäller kontraktet till sista maj och förmodligen blir det inget beslut förrän i slutet av månaden, vad som kommer att hända med fortsättningen av denna viktiga verksamhet. Hur länge orkar de inblandade arbeta med denna ovisshet om framtiden?

Socialnämnden tycker tydligen att de själva ska försöka överta ansvaret för liknande verksamhet i framtiden.

I dagens ovissa budgetplanering i kommunen, ifrågasätter jag starkt vad det skulle kosta om kommunen ska bedriva liknande verksamhet själva. Det skulle väl behövas betydligt mer personal med högre formell kunskap än idag. Dessutom skulle all upphandling behöva ske enligt kommunens regler för upphandling.

Verksamheten så som den bedrivs idag sker på ideell basis. Ansvariga för verksamheten känner behoven från egna erfarenheter och vet bättre än någon annan hur man ska lyckas hjälpa de personer som söker hjälp.

Dessutom har man upprättat ett nätverk med restuaranger som tillhandahåller mat genom sponsring. 

Man har visat på oerhört fina resultat under senaste tiden, med flera lösningar på eget boende för de hjälpsökande. Dessutom en god och trevlig atmosfär för gästerna. Både inneboende och besökande.

Se nu till att verksamheten får ett långsiktigt kontrakt, så man slipper att oroa sig vid varje månadsskifte om vad som kommer att hända. När kommunen får denna hjälp av volontärer och entusiastiska medmänniskor, är det en skam om man inte tar tillvara denna möjlighet.