Tänk om – missnöjet jäser i Ukna

Insändare 29 oktober 2021 06:19
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Ukna beviljas inte bygglov för en tillbyggnad av en mindre 50-talsvilla. Jo, om man lägger tillbyggnaden i norrläge mot en bergvägg! Villan har nämligen ett ”nätt” skärmtak och en ”nätt” betongtrappa som inte får förvanskas. Politikerna hänvisar till förvanskningsparagrafen i Plan- och Bygglagen. 

I bygglovsärende rörande centrala Västervik och inglasning av balkonger, frångår politikerna detaljplanen. Här hänvisar man till ökad livskvalitet för de boende. Dessutom kan Bostadsbolaget lättare hyra ut bostäderna.

Livskvaliteten borde vara lika viktig för alla i Västerviks kommun. Hur rimmar sådana beslut med landsbygdsutveckling? Vi i Ukna vill inte bo i ett Skansen i miniatyr men gärna i en levande landsbygd.

Ta ett varv till och tänk om. Missnöjet jäser i Ukna.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Kulturmiljöprogram Västerviks Kommun

Solceller på 60-talstak skapade strid – tegeltaket ska bevaras

Solceller på 60-talstak skapade strid – tegeltaket ska bevaras