Minskat byggande oroande för äldre

Minskat byggande drabbar framförallt äldre med särskilda behov. Det måste skapas förutsättningar för att få igång nyproduktion av bostäder, menar Roger Kaliff, ordförande för PRO Kalmar län.

"Nyproduktion av bostäder håller på att stoppas helt. Detta på grund av att produktionskostnaden blir så för hög. Det statliga stödet vid nyproduktion har upphört. Detta är särskilt oroande inte minst för äldre människor som behöver tillgängliga bostäder", skriver Roger Kaliff, ordförande för PRO Kalmar län.

"Nyproduktion av bostäder håller på att stoppas helt. Detta på grund av att produktionskostnaden blir så för hög. Det statliga stödet vid nyproduktion har upphört. Detta är särskilt oroande inte minst för äldre människor som behöver tillgängliga bostäder", skriver Roger Kaliff, ordförande för PRO Kalmar län.

Foto: Gorm Kallestad/TT

Insändare2023-09-22 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svensk bostadspolitik håller på att rämna. Nyproduktion av bostäder håller på att stoppas helt. Detta på grund av att produktionskostnaden blir så för hög. Det statliga stödet vid nyproduktion har upphört. 

Detta är särskilt oroande inte minst för äldre människor som behöver tillgängliga bostäder. Speciellt gäller det bostäder för äldre med särskilda behov, till exempel med demens.

Vid en genomgång i flera av länets kommuner är det uppenbart att just tillskottet av nya bostäder för vård och omsorg har varit avgörande för att köerna till dessa inte är så stora och att väntetiderna har kunnat hållas nere.

Bland PRO:s medlemmar i Kalmar län finns nu en oro över att det framöver kan bli svårigheter för de med störst behov av just dessa bostäder om nyproduktionen upphör. Andelen äldre med just dessa behov kommer att öka.

Jag vill nu rikta mig till länets riksdagsledamöter och hemställa att ni arbetar för att skyndsamt skapa förutsättningar för att komma igång med nyproduktionen igen. 

Byggsektorn är dessutom en viktig faktor för hela vår ekonomis utveckling, så detta kan absolut inte kallas för ett särintresse utan detta måste ligga i allas intresse.