Sotningen är fortfarande kommunens ansvar

Det finns ingen som sotar i Västerviks kommun. Underleverantören klarade inte av att uppfylla det ingångna avtalet.

Skribenten är orolig för hur bristen på sotare ska påverka hans möjligheter att elda hemma i vinter, och menar att kommunen snarast måste anställa egna sotare för att lösa problemet.

Skribenten är orolig för hur bristen på sotare ska påverka hans möjligheter att elda hemma i vinter, och menar att kommunen snarast måste anställa egna sotare för att lösa problemet.

Foto: PER GROTH / TT

Insändare2023-11-11 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Av rapporteringen i VT tycks det som om kommunen lastar underleverantören. 

Ansvaret ligger till 100 procent hos kommunen. Sotning och brandskyddskontroll är kommunal myndighetsverksamhet och styrs av lagen om skydd mot olyckor. I Västervik har ansvaret delegerats till den kommunala räddningstjänsten. De har i sin tur upphandlat underleverantörer för sotning respektive brandskyddskontroll. 

Men det betyder inte att ansvaret för att sotning och kontroller har överförts till underleverantörerna. Det är fortfarande till fullo ett kommunalt ansvar att dessa förebyggande åtgärder blir utförda i rätt tid, för att förhindra bränder och andra olyckor.

Jag är en av de drabbade. Sotaren skulle ha kommit för ett par veckor sedan. Vårt hus värms av en vedpanna med keramisk inklädnad kopplad till ackumulatortankar. Sådana ska sotas två gånger per år, annars ska ansvarig myndighet, med andra ord den kommunala räddningstjänsten, utfärda eldningsförbud.

Om jag och andra drabbas av eldningsförbud väntar rättsliga åtgärder. Det råder ingen tvekan om att kommunen fälls och att följden kan bli betydande skadestånd. 

Västerviks kommun har inget annat val än att snabbt lösa situationen. Om inget seriöst sotningsföretag anmäler sitt intresse måste kommunen anställa egna sotare.