Slutsatsat på seniorer i Gamleby

Insändarskribenten har svårt att se att det blir någon besparing med slopade motionsdanser på Gamleby fritidsgård. "Men uppenbart är, att många seniorer i Gamleby med omnejd får en mycket tristare tillvaro i fortsättningen, nu när social gemenskap och friskvård i form av balans- och konditionsträning upphört", skriver han.
Insändarskribenten har svårt att se att det blir någon besparing med slopade motionsdanser på Gamleby fritidsgård. "Men uppenbart är, att många seniorer i Gamleby med omnejd får en mycket tristare tillvaro i fortsättningen, nu när social gemenskap och friskvård i form av balans- och konditionsträning upphört", skriver han.

När motionsdanserna på Gamleby fritidsgård slopats menar insändarskribenten att det blir en tristare tillvaro för många seniorer och att kostnaderna för sjukvård kan komma att öka för kommunen. Dessutom ifrågasätter han om det verkligen är en besparing.

Insändare 8 november 2022 06:06
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En lång tradition med populära motionsdanser under flera decennier på fritidsgården i Gamleby har upphört. Inför starten av höstsäsongens danser 2022 uteblev information från fritidsgården om fortsatta danser. Det stod därmed klart att beslut hade fattats att traditionen med motionsdanser skulle upphöra.

Jag sände ett mail till verksamhetschefen för fritidsgårdarna i kommunen och frågade varför motionsdanserna hade upphört. Svaret blev: ”Vår kärnverksamhet och huvudmålgrupp är öppen fritidsgårdsverksamhet för barn och unga. Med en del ändrade förutsättningar gällande resurser behöver vi se över vår resursfördelning och följaktligen fokusera på vår kärnverksamhet”. 

Av svaret utläser jag, att kommunens politiker dragit ner på anslaget till fritidsgården i Gamleby med följden att motionsdanserna blev den verksamhet som drabbades. Föga förvånande, äldre personer brukar vara den målgrupp som först råkar ut för besparingar när kommuner skall spara. 

Men blir det någon besparing? Ett överslag för 2019, då full verksamhet rådde, visar följande ungefärliga resultat, baserat på totalt 30 danser, varav 11 till orkester och 19 till discjockey:
Danser med orkester 11 stycken, cirka 100 betalande/dans, inträde 100 kronor ger 110 000 kronor. 
Säsongsavgift 100 kronor, två säsonger, antag 60 betalande/säsong, ger 12 000 kronor.
Kostnad för orkester cirka 6 000 kronor/dans, 11 danser ger 66 000 kronor.
Kostnad för inhyrd discjockey, antag 20 000 per år.
Resultat: 110 000 plus 12 000 minus 66 000 minus 20 000= 36 000 kronor i överskott, exklusive eventuell kostnad för extra personal. Discjockeyn anordnade/arrangerade danserna, tjänstgjorde som discjockey och såg till att det fanns musik att dansa till när ingen orkester spelade.

Jag har inte räknat med någon lokalhyra, fritidsgården äger lokalen. Ungdomar var alltid närvarande på fritidsgården under danserna, vilket innebär att personal har varit tvungen att närvara oberoende av om dans förekom eller inte. Under motionsdanserna vid Överums Fritidsgård var exempelvis två, ibland tre anställda personer närvarande, varav en av de anställda även skötte jobbet som discjockey.

Huruvida det blir någon besparing för fritidsgården är enligt kalkylen ovan för mig tveksamt. Men uppenbart är, att många seniorer i Gamleby med omnejd får en mycket tristare tillvaro i fortsättningen, nu när social gemenskap och friskvård i form av balans-och konditionsträning upphört. Vilket i slutänden kan medföra ökade kostnader för kommunen i form av sjukvård!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa