Satsa på personal istället för utbyggnad av sjukhuset

Behöver Västervik ett större sjukhus? Nja, bättre att satsa offentliga medel på personal och vårdplatser än "till- och ombyggnationer för ofantliga summor", menar signaturen "Upprörd skattebetalare".

Så här skulle Västerviks sjukhus kunna se ut i framtiden. Men att satsa på till- och utbyggnad istället för att investera i personal med rätt kompetens är fel väg att gå, menar insändarskribenten.

Så här skulle Västerviks sjukhus kunna se ut i framtiden. Men att satsa på till- och utbyggnad istället för att investera i personal med rätt kompetens är fel väg att gå, menar insändarskribenten.

Foto: Pressbild

Insändare2023-04-16 05:24
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har den senaste tiden kunnat läsa om regionens planer på att köpa Ellen Keyskolan och i VT 13/4 2023 beskrevs det nya detaljplaneförslaget för Västerviks sjukhus. Om planen klubbas kan sjukhuset bli fyra gånger så stort som idag.

Är det verkligen detta vi skattebetalare vill att offentliga medel ska gå till? Det måste vid det här laget vara känt för de allra flesta att det absolut största behovet för svensk sjukvård är personal med rätt kompetens! Redan idag har Västerviks sjukhus fått stänga avdelningar, till exempel palliativa vårdenheten, eller minska antalet vårdplatser på existerande avdelningar just på grund av personalbrist!

Vore det inte bättre att använda inkommande skattemedel till att rekrytera och behålla vårdpersonal och på så sätt kunna hålla vårdplatser öppna, än att som nu planera för till- och ombyggnationer för ofantliga summor?

Och varför ska sjukhusets administration sitta i Ellen Key-byggnaden? Behöver vi ens dagens svällande administration, som kostnadsmässigt gick om kostnaden för vårdpersonal redan år 2019? Med sjukvårdens stora problem att rekrytera och behålla vårdpersonal med rätt kompetens, kan man inte låta bli att ställa sig frågan för vem administrationen finns till?

Snart har de bara sig själva att administrera, medan personal och vårdplatser lyser med sin frånvaro.