Vill inte debattera subventioner

Insändarskribenten lyfter information om regeringens satsningar på infrastrukten, som finns att läsa på Trafikverkets hemsida.

Insändarskribenten lyfter information om regeringens satsningar på infrastrukten, som finns att läsa på Trafikverkets hemsida.

Foto: Christer Andersson

Insändare2023-07-14 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Lennart Brewitz replik "Hur mycket får Tjustbanan kosta skattebetalarna" på min insändare "Mer politiskt tjafs än verkstad".

Jag tänker inte debattera med dig Lennart Brewitz om att subventionera.

Citerar bara regeringens beslut om infrastrukturen. Från Trafikverkets hemsida: ”I ett stort, avlångt och glest befolkat land som Sverige spelar infrastrukturen en avgörande roll för att skapa en god tillgänglighet där både varor och människor når fram till varandra. Men behoven är stora, och önskelistorna långa, vilket gör att även stora satsningar kan kännas otillräckliga. Men satsas görs det! Under de senaste tio åren har vår verksamhetsvolym ökat från 50 till över 80 miljarder. I juni 2022 fattade Regeringen beslut om en ny nationell plan för infrastrukturen, en plan som ska gälla för åren 2022-2033. Under dessa 12 år satsar staten 799 miljarder på att bygga ut, rusta upp och modernisera vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Helt enkelt på att göra Sverige lite närmare, lite mer tillgängligt. Dessutom tillkommer 52 miljarder från bland annat banavgifter och överskottet från trängselskatter.”

Slut citat.