Premisserna gäller än – rädda Ljungbergaskolan!

Västerviks kommun har en vision, med delmålet ”Utbildning och kompetens i toppklass”. De förslag på besparingar inom skolan som nu cirkulerar har vi föräldrar tittat närmare på.

Insändare 6 februari 2023 11:29
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som tidigare påtalats i tidningen så är Ljungbergaskolan en nybyggd skola. Den byggdes för att möta stora behov i ett expansivt bostadsområde. De premisserna gäller fortfarande. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en enklare risk- och konsekvensanalys av en eventuell avveckling av Ljungbergaskolan eller Näktergalens skola. Att stänga en skola i ett expansivt område är den första av fyra punkter. Det säger sig självt att det inte är rimligt. 

Den andra punkten handlar om skolskjuts. Som förälder till barn på Ljungbergaskolan finns en oro kring hur man på ett säkert sätt tar sig genom stan till en annan skola. Många föräldrar kommer att anse det nödvändigt med skolskjuts, där det idag är möjligt för barnen att självständigt ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. Mycket riktigt kommer kostnaderna för skolskjuts att öka för den här elevgruppen.

Den tredje punkten handlar om att det ska gynna personalen att bli fler. Fler att ”föra pedagogiska samtal med” och fler som kan samverka kring en elevgrupp. Det låter fint på pappret, men i verkligheten betyder det att barnen får möta fler vuxna som de ska försöka skapa en relation till. Forskning visar att en nära relation till få vuxna är gynnsamt för alla barn, särskilt de barn som har svårigheter på olika sätt. Trygga elever skapar en fungerande klass, och tvärtom. 

Den fjärde och sista punkten handlar om en ”risk för missnöje hos elever, vårdnadshavare och medborgare”. Ja, den risken är stor. Med den här insändaren vill vi visa vårt missnöje, men framför allt vår oro kring hur en eventuell stängning av Ljungbergaskolan skulle drabba våra barn. Det är idag en väl fungerande skola där barnen får utvecklas, trivas och vara trygga. 

Visst finns det andra sätt än att ständigt spara på skolan? Kommunens vision om utbildning och kompetens i toppklass rimmar illa med sparkrav år efter år. Om visionen är något mer än vackra ord, så kanske det är dags att ta ett rejält omtag kring skolans budgetanslag i kommunen? För att en vision ska bli mål, som görs till verklighet måste man satsa pengar. Det som då anas vid horisonten är elever som utvecklas, når målen, får arbete och genererar skattepengar till alla medborgare. Vinst för alla!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa