Politikerna borde arbeta på förskolan

Svar på nyhetsartikeln "Ekonomin går dåligt – så barngrupperna måste bli större" den 15 december.

Insändare 26 december 2022 15:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad håller ni politiker på med? Läser med bestörtning om kommande budget för förskoleverksamhet.

Barngrupperna ska bli större. Mindre resurser till barn med särskilda behov. Förskollärartjänster görs om till barnskötartjänster, med mera.

Rektorerna har tidigare larmat om mera resurser till verksamheten. I stället drar ni ner på deras budget. Politiker vet inte hur en dag, en vecka, en månad ser ut på en förskola. Inte vilket stoj, slit, planering, härliga stunder, samtal man hamnar i.

Ni vill ha större barngrupper och så ska personalen se till alla barns bästa, hinna se varje barn, se varje barns behov. Stödja varje barns utveckling. Vara stöd till föräldrarna. Det går inte ihop. Det gick inte heller ihop på min tid som pedagog på förskolan. Stressen, slitet, uppgivenheten vägs trots allt upp av alla härliga barn. Men oj, vad slitsamt arbetet ofta var/är.

Ni politiker behöver arbeta på en förskola alla dagar i veckan under minst en månad, sedan kan ni börja diskutera med rektorerna hur deras budget ska fördelas.

Bra resurser för barn från början ger bättre ungdomar/vuxna. Tänk på att barnen en dag ska ta över i samhället.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa