Nedskärningar i skolan är onödiga

"Det är viktigt att de elever med störst behov verkligen får den hjälp de behöver. Dels för elevernas egen skull men också för att avlasta lärare som har en stor arbetsbörda och ofta tar ett stort socialt ansvar för sina elever", skriver Socialisterna - Välfärdspartiet.
"Det är viktigt att de elever med störst behov verkligen får den hjälp de behöver. Dels för elevernas egen skull men också för att avlasta lärare som har en stor arbetsbörda och ofta tar ett stort socialt ansvar för sina elever", skriver Socialisterna - Välfärdspartiet.

"När skolan kämpar med vikande resurser sedan årtionden av nedskärningar, då är det kommunens uppgift att se till att så få elever som möjligt slås ut, även om det innebär att man får göra tuffa prioriteringar", skriver företrädare för Socialisterna - Välfärdspartiet.

Insändare 16 augusti 2022 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi socialister kämpar för ett samhälle där alla barn och unga får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, där klassojämlikhet och resursbrist inte sätter stopp för lärandet. Vi står långt ifrån det målet idag, men vårt motstånd mot nedskärningar i skolan och vårt förslag på stärkt resursskola i vår kommun är vår väg för att tackla problemen här och nu.

När skolan kämpar med vikande resurser sedan årtionden av nedskärningar, då är det kommunens uppgift att se till att så få elever som möjligt slås ut, även om det innebär att man får göra tuffa prioriteringar.

I vårt budgetförslag prioriterar vi resursskolan och elevhälsan. Resursskolan är till för de eleverna med allra störst behov. Idag kan inte resursskolan ta emot alla barn som behöver den, därför vill vi att den ska få tre gånger så mycket pengar som idag. 

Elevhälsan är en viktig del i den stöttning som många elever idag behöver för att kunna orka med sin skolgång men elevhälsans personal har mycket stora elevgrupper under sitt ansvar – här ser vi behovet av ökade resurser.

Det är viktigt att de elever med störst behov verkligen får den hjälp de behöver. Dels för elevernas egen skull men också för att avlasta lärare som har en stor arbetsbörda och ofta tar ett stort socialt ansvar för sina elever. Att minska trycket på lärarna ger dem mer tid till undervisningen, vilket gagnar alla elever.

Alla partier säger förstås att skolan är viktig men tyvärr har vi sett hur såväl rödgröna som borgerliga kommunstyren skär ner i verksamheterna – vi socialister visar att dessa nedskärningar är onödiga. I vårt budgetförslag finns inga nedskärningar i välfärden.

Hur finansierar vi våra föreslagna satsningar? Bland annat genom att inte planera för ett ekonomiskt överskott, genom att ta bort en del strategtjänster och genom att prioritera bort det kommunal anslaget till Västervik Framåt. För oss kommer kommunens kärnuppdrag i första rummet i alla lägen!

Jacob Hoffsten

Sandra Andersson

Jenny Svensson

Socialisterna - Välfärdspartiet


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa