Naturligtvis har Västervik fler upplevelser

Svar på repliken "Har fortfarande inte fått svar om resorten" den 9 oktober.

Insändare 15 oktober 2019 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Västervik har naturligtvis flera upplevelser än Västerviks Resort vilket är mycket positivt för Västerviks kommuninvånare, besökare och det lokala näringslivet.

Västervik Resort har mig veterligen inga reklamskyltar förutom de i ishallen och på speedwaybanan precis som en lång rad andra företag. I övrigt är för mig frågan något otydlig men att vi skulle välja att skylta upp med ”Lysingsbadets camping” som vägvisare skulle skapa förvirring för besökare eftersom anläggningen heter Västerviks Resort. Västerviksborna är naturligtvis välbekanta med namnet Lysingsbadet, men de hittar säkert dit ändå. 

Som i alla företag så får man avsätta en budget för marknadsföring i förhållande till den effekt den kan antas ge. VRAB:s marknadsföringsbudget ligger på cirka 900 000 kroror per år uppdelat på två stora delområden, ”tryckt marknadsföring” som till exempel annonser, kataloger, informationsbroschyrer till gäster och ”digital marknadsföring” som hemsida och kampanjer i olika andra digitala medier.

Du påstod i din förra insändare att upplevelsebadet bara används två månader om året. I mitt svar rättade jag dig till sex månader och nu skriver du ”används bara några månader om året”. Kanske du anser att halva året bara är några månader? Som svar på din nya följdfråga vill jag säga följande: Intressant tanke om att ”folkomrösta” vid investeringar. Tillåt mig att problematisera, kommunens budget omfattar kommande år 2,2 miljarder. Därtill kommer de kommunala bolagens omsättning på runt 350 miljoner. Hur alla dessa pengar ska användas på bästa sätt avgörs av politiska församlingar som utses vart fjärde år genom allmänna val. 

Om vi skulle frångå det systemet och ha ”folkomröstningar” vid varje större investering som nya bostäder, ny förskola, nytt äldreboende, nytt vatten- och avloppsledningsnät, ny fjärrvärmeanläggning nya skola, nya vägar och så vidare –  ja listan kan göras mycket lång – då är risken uppenbar att det skulle bli ett visst mått av kaos i samhällsbyggandet. Det räcker med att det i kommunfullmäktige kan uppstå både förseningar och därmed problem med investeringar. 

Så sent som vid förra KF stoppade vissa partier tillfälligt nybyggnation av en ny simhall i Västervik (kostnad cirka 125 miljoner). Vi får hoppas att inte denna försening bidrar till nya onödiga kostnader. 

För övrigt vill jag ännu en gång påminna om att kostnaden för upplevelsebadet har finansierats av Resortens gäster,  inte kommuninvånarna.

Ämnen du kan följa