Någon måste ta ansvar för läkemedel

Det uppmärksammas nu att det inte är självklart att vi kan få de läkemedel som ordinerats på Apoteket. Detta är inget nytt. Sedan avregleringen av apoteksverksamheten har det visar sig att den som ska hämta ut medicin tvingas resa runt till olika apotek för att få fatt i sitt livsviktiga läkemedel.

"I avvaktan på en mer genomgripande reform, där samhället måste ta tillbaka ansvaret för läkemedelsförsörjningen, måste Läkemedelsverket vidta omedelbara åtgärder där det statliga Apoteket får i uppgift att akut lösa tillgångsfrågan", skriver Roger Kaliff, distriktsordförande PRO Kalmar län.

"I avvaktan på en mer genomgripande reform, där samhället måste ta tillbaka ansvaret för läkemedelsförsörjningen, måste Läkemedelsverket vidta omedelbara åtgärder där det statliga Apoteket får i uppgift att akut lösa tillgångsfrågan", skriver Roger Kaliff, distriktsordförande PRO Kalmar län.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Insändare2023-02-05 06:06
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta är bland annat en effekt av att inget apotek har skyldighet att tillhandahålla livsviktiga preparat. Vi kan tyvärr se det på andra samhällsviktiga områden också, att inte någon har och kan ta ett helhetsansvar, på grund av att det blivit en så kallad marknad.

De samtal jag får från medlemmar i PRO-distriktet i Kalmar län visar på en stor oro för den egna hälsan. I avvaktan på en mer genomgripande reform, där samhället måste ta tillbaka ansvaret för läkemedelsförsörjningen, måste Läkemedelsverket vidta omedelbara åtgärder där det statliga Apoteket får i uppgift att akut lösa tillgångsfrågan. På sikt bör man se över om inte det statliga Apoteket ska ges ett huvudansvar för såväl utvecklingsinsatser som tillhandahållande.