Minoritetens brist på egeninsikt

Svar på debattartikeln "Oansvarig opposition bromsar utveckling" den 14 oktober.

Insändare2019-10-18 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tomas Kronståhl (S) ondgör sig i en debattartikel över en opposition som alltför ofta utnyttjar möjligheten att i vårt kommunfullmäktige yrka på återremiss i olika ärenden. Han menar att detta bara förhalar, försvårar och omöjliggör vettiga satsningar som skulle kunna driva kommunen framåt. Han hävdar alltså att ansvaret för denna enligt honom förödande söndringsstrategi med ideliga återremisser helt och hållet ligger hos oppositionen som han också menar missbrukar sin roll.

Det man dock kan undra över när man läser artikeln är var vår nya riksdagsman Tomas Kronståhl har gömt sin och sitt partis självkritik och egeninsikt. Inte någonstans gör han en reflektion över sitt och minoritetens (S, C  och MP) ansvar för situationen.

Denna möjlighet för oppositionen att med en tredjedels majoritet yrka på återremiss är väl känd, så den sittande minoriteten borde lärt sig att förankra och försäkra sig om att man har en två tredjedels majoritet för det eller de förslag som man vill forcera fram INNAN frågan tas upp i vårt kommunfullmäktige.

Att lära sig hantera detta nya minoritetsstyre verkar ta tid, särskilt när man historiskt sett är van att bara köra på och utan problem klubba igenom alla sina förslag. Så vi måste kanske ha tålamod! Detta arbete måste dock börja med att man utåt sett visar att man har en egeninsikt och också känner ett eget ansvar för den uppkomna situationen. Denna insikt verkar tyvärr riksdagsman Tomas Kronståhl (S) sakna.