Många nollor i politiken – vad har de för värde?

Att det är så i olika anslagsärenden råder det väl ingen tvekan om men varför är det så liten respekt för, eller värdet av, eller nyttan med, alla dessa investerade nollor?

Har en nolla mer eller mindre någon betydelse när politikerna tar sina beslut om investeringar? frågar sig skribenten.

Har en nolla mer eller mindre någon betydelse när politikerna tar sina beslut om investeringar? frågar sig skribenten.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2024-03-15 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En entalssiffra först med fem, sex eller sju nollor efter verkar inte nämnvärt förändra inställningen bland beslutsfattarna, men varje nolla innebär naturligtvis ett avsevärt värde. Genom åren har vi ju sett genomförda eller enbart projekterade objekt såsom sprängningarna för större djupgående till hamnen, asfalteringen vid flygplatsen, Holiday Club, Södra infarten, elektrifierat snabbspår till Linköping och nu senast byggandet av en så kallad multihall (ishall). Hela tiden anslagsärenden som består av en massa nollor som, man får en känsla av, inte har något större värde! 

Vad ishallen beträffar så blir man något förbryllad över hyressättningen. Kommunen uttalar att, ”man HOPPAS att hockeyklubben ska stå för hälften av hyran”. Bara HOPPAS alltså. Den delen skulle tydligen vara 7 200 000 kr/år. Återigen en massa nollor som ”någon” kommer att få betala!