Gör om flygfältet till industrimark och solcellspark

Ända sedan 60-talet har ett antal kommuner bedrivit förhoppningspolitik kring sina lokala flygfält. Många har lagt ned sina flygfält och fler kommer att göra detsamma.

Belägg flygfältet i Västervik med solceller för en effektiv elproduktion, föreslår Leif Svensson (V). Solcellerna kan sedan tas bort om företag söker industrimark och på så vis hålls marken produktiv.

Belägg flygfältet i Västervik med solceller för en effektiv elproduktion, föreslår Leif Svensson (V). Solcellerna kan sedan tas bort om företag söker industrimark och på så vis hålls marken produktiv.

Foto: Ulrik Alvarsson/Martina Gradian

Insändare2024-04-06 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Västervik har vi fortfarande tankegångar om att det kommer att bli ett aktivt flygfält och ”taxametern” för våra skattebetalare tickar bort hundratusentals kronor varje år. Såväl Uppdrag Granskning som VT:s ledare ger oss rätt.

Nu säger majoriteten att vi behöver industrimark och det kanske behövs. Om man belägger hela flygfältet med solceller kommer vi att producera en ansenlig mängd el och den kan numera ackumuleras i större batterier med gott resultat. Västervik ligger med i toppligan, som har flest antal soltimmar, så resultatet skulle bli produktivt.

Om företag söker industrimark kan antalet solceller plockas bort för efterfrågade industrimarken och därmed skulle marken hela tiden vara produktiv med industri och/eller solceller.

Infrastruktur finns på plats och vi äger marken och kanske till och med fler angränsande markägare också skulle vilja vara med på en gemensam satsning.

Genom denna investering tar kommunen på ett förtjänstfullt sätt ansvar för våra gemensamma skattemedel och vår välfärd.