Lätt för er att sitta och bestämma över härbärgets framtid

Skribenten tycker att kommunen gör fel när de säger upp avtalet med Vinternatt och LP-verksamheten.

Skribenten tycker att kommunen gör fel när de säger upp avtalet med Vinternatt och LP-verksamheten.

Foto: Elin Lönn

Insändare2024-05-22 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunstyrelsen beslutade i måndags att stänga härbärget för hemlösa, som idag drivs av Vinternatt och LP-stiftelsen. Verksamheten har bedrivits med mycket lyckat resultat och varit mycket uppskattat av gäster, besökare och volontärer. Flera av våra boende har slussats ut till egna lägenheter, med mycket lyckade resultat.

Tyvärr är det bara en enda politiker som intresserat sig för verksamheten. Nämligen Harald Hjalmarsson. Han har besökt och satt sig in i verksamheten och varit stort stöd. Några andra politiker har ej synts till. Men sitta och bestämma att verksamheten skall läggas ned sista maj går tydligen bra, utan någon egen kännedom om hur verksamheten fungerar. Det är ett lika dåligt beslut, som man gjorde för cirka ett år sedan. Då beviljade man en idrottsförening 2,1 miljoner till ett ovanligt luddigt projekt. Detta borde i stället ha kallats sponsring till en förening med dålig ekonomi. Även politiker borde stå upp och vara ärliga! 

Denna verksamhet har bedrivits med övernattningsmöjligheter, dagliga aktiviteter, utflykter restaurangbesök, hjärtstatarutbildning bland mycket annat. Verksamheten har sponsrats av flera restauranger som skänkt lunchmat till gästerna. Nu skall tydligen kommunen bedriva någon form av natthärbärge-garanti. Det vore mycket intressant att få vetskap om hur man tänkt bedriva en sådan verksamhet. Blir gästerna då utkastade på morgonen utan några gemensamma aktiviteter tillsammans med ledare, volontärer och besökare under dagen?

Till och med den mest optimistiske politiker borde begripa att risken för återfall i missbruk då är överhängande. Jag har tidigare skrivit att Rosa Huset, (Jenny BK:s gamla klubbhus), stått tomt länge. Detta vore ett utmärkt ställe att upplåta till Vinternatt. Då skulle verksamheten kunna fortgå som den gör idag. En del av aktiviteterna kunde då också vara att upprusta byggnaderna och tomten. Våra gäster och volontärer är inte rädda för att arbeta.

Låt Vinternatt vara ett exempel för hela Sverige hur man med mycket små ekonomiska medel kan göra stora framsteg i behandlingen av de som av olika anledningar hamnat snett i samhället. Nästa gång kan det vara du som idag är politiker eller stadgad medborgare som behöver Vinternatts hjälp.

Kommunen kan aldrig få lika lyckat resultat som Vinternatt, utan enorma kostnader.

POLITIKER TÄNK EFTER INNAN DET ÄR FÖR SENT! 

Benny Petersson