Inget motiverar våld mot barn i krig

Situationen i Palestina tycks försämras dag för dag, och jag känner ett starkt behov av att lyfta fram detta ämne för att öka medvetenheten och främja en djupare förståelse om det som händer.

"Våld mot barn i krig är inte bara omoraliskt utan bryter också mot internationella lagar och konventioner som syftar till att skydda barnens rättigheter och välfärd", skriver debattören.

"Våld mot barn i krig är inte bara omoraliskt utan bryter också mot internationella lagar och konventioner som syftar till att skydda barnens rättigheter och välfärd", skriver debattören.

Foto: Doaa AlBaz

Insändare2023-12-30 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett tydligt exempel är de tragiska övergreppen. Är det rättvist att oskyldiga barn ska behöva bära bördan av sådana fasansfulla handlingar? Alla har ni hört om det som pågår i Palestina och de hjärtskärande massakrerna där. Det är smärtsamt att bevittna hur barnen i Palestina lider, och det fyller mitt hjärta med sorg att tänka på detta.

Så jag tänker att i krigets skugga borde barn inte vara rädda och obekväma som om de balanserar på en trasig tråd. De ska inte leva i skräck för att himlen hotar att brista i explosioner. Det som händer i Palestina just nu är det tydligaste exemplet på det jag pratar om, “våld mot barn i krig”. Ska verkligen de oskyldiga barnen bära skuld för kriget? Barnen i Gaza kämpar med rädsla, ångest och brist på sömn. Dessa barn har inte tillgång till grundläggande behov som vatten, mat, mediciner och andra nödvändigheter. Sjukhus och skolor har blivit bombade i Gaza, och tusentals oskyldiga barn har förlorat sina liv där.

Det kommer säkert att finnas de som säger att israelerna har skäl för detta krig, som att pressa palestinierna att lämna tillbaka gisslan eller andra politiska skäl. Eller att palestinier är de som har påbörjat kriget. Men det finns inte ett politiskt mål eller en påstådd anledning som kan motivera att oskyldiga barn och civila drabbas av våld och död. Det är oacceptabelt att oskyldiga människor lider och att deras liv förstörs. Vi måste sträva efter fred och skydda de mest sårbara i samhället. Stoppa våldet mot barn i krig!

undefined
"Våld mot barn i krig är inte bara omoraliskt utan bryter också mot internationella lagar och konventioner som syftar till att skydda barnens rättigheter och välfärd", skriver debattören.

Våld mot barn i krig är inte bara omoraliskt utan bryter också mot internationella lagar och konventioner som syftar till att skydda barnens rättigheter och välfärd. Exempelvis finns FN:s konvention om barns rättigheter, som fastställer deras rätt till liv, överlevnad och skydd mot våld. Dessa rättsliga instrument syftar till att garantera barns rättigheter och välbefinnande under alla omständigheter, inklusive i krigssituationer.

Barn som utsätts för våld i krig riskerar att uppleva allvarliga psykiska problem som stress, ångest och depression. Denna psykiska ohälsa kan påverka deras möjligheter till en normal utveckling och en framtida fullvärdig livskvalitet. Jag kommer från krigets Syrien och kan förstå vad de känner. Det är verkligen en obehaglig känsla som man dras med i hela sitt liv, full av rädsla för att kriget ska komma.

undefined
Barn som utsätts för våld i krig riskerar att uppleva allvarliga psykiska problem som stress, ångest och depression.

Historien om konflikten mellan Israel och Palestina sträcker sig långt tillbaka. Efter Förintelsen sökte israelerna en plats att kalla sitt hem. År 1948, den massiva förlusten av hemlandet för palestinierna, känt som Nakba (katastrofen), markerade en tragisk period av massflykt och etablering av flyktingläger. Efter ockupationen av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem 1967, började Israel etablera bosättningar på dessa områden, vilket har varit en konstant källa till spänningar och internationell kritik.

För Palestinas folk inleddes inte denna historia som en nystart; det var snarare en smärtsam reaktion på en kedja av tragedier orsakade av skapandet av Israel. Denna komplexa konflikt, laddad med känslor av förlust, separation och ojämlikhet, fortsätter att vara en påminnelse om det djupgående arvet av de lidanden som formade regionens historia.

undefined
"Som medmänniska och vittne till dessa trauman känner jag en djup önskan om att bidra till en värld där barn inte behöver leva i ständig rädsla och där deras framtid inte präglas av krigets skugga", skriver 19-åriga gymnasieeleven Jenan Zahra i Västervik.

Som medmänniska och vittne till dessa trauman känner jag en djup önskan om att bidra till en värld där barn inte behöver leva i ständig rädsla och där deras framtid inte präglas av krigets skugga. Det är viktigt att understryka att denna strävan bör riktas mot de ansvariga och inte mot civila, inte oskyldiga barn, som inte bär skuld för konflikten. Att lyfta fram dessa frågor och dela våra känslor är ett steg mot att öka medvetenheten och skapa en miljö där stöd och empati kan tränga igenom de mörka molnen som omger dessa barns vardag.

Ingen kan förneka att barn är de mest oskyldiga och sårbara medlemmarna av samhället. Deras leende, drömmar och förhoppningar representerar vår gemensamma framtid. Därför är det vårt moraliska ansvar att se till att de växer upp i en värld där trygghet och säkerhet råder, oavsett om vi befinner oss i tider av fred eller krig.

Så snälla, stoppa våldet mot barn i krig!