Kom inte och säg att det inte finns pengar till skolan

"Det är en stor risk att elever blir hemmasittare när skolan inte längre kan möta deras behov av en trygg skolgång", skriver debattören angående sparförslagen för skolan.
"Det är en stor risk att elever blir hemmasittare när skolan inte längre kan möta deras behov av en trygg skolgång", skriver debattören angående sparförslagen för skolan.

Det finns mycket som Västerviks kommun behöver lägga pengar på. Enligt kommunernas egen organisation, SKR, är förskolan och skolan bland den viktigaste samhällsservicen en kommun ska erbjuda.

Insändare 10 november 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De nedskärningar som nu föreslagits inom skolan för nästa läsår kommer att slå hårt mot lärare, men framförallt elever. För lärarnas del kommer nedskärningarna leda till ökad undervisningstid med 2,5 timmar. Det kanske låter rimligt? Men det skulle innebära mindre tid för att planera lektioner. 

Om undervisningen ska vara framgångsrik och elever lära sig något behövs en noggrann planering. Med utökad undervisningstid blir det alltså mindre tid för planering samtidigt som ännu fler lektioner behöver planeras. I lärarnas arbetstid ingår också rastvakt, äta med eleverna, utvecklingssamtal med mera. Nedskärningarna kommer att göra så att färre ska göra mer. Redan i dag får många lärare inte ut sina raster. Möjligheterna till återhämtning kommer att minska. Det är enkelt att se hur sjukskrivningarna kommer att öka. En dyr utgift för kommunen. 

Det allra allvarligaste är ändå att eleverna kommer att drabbas hårdast. Här vill jag särskilt lyfta fram elever med särskilda behov. De har rätt till det stöd som de behöver, enligt lag. Redan nu är dessa resurser pressade. Med mindre pengar till skolan kommer vi inte längre att klara av att ge det stöd som eleverna har rätt till. Det är en stor risk att elever blir hemmasittare när skolan inte längre kan möta deras behov av en trygg skolgång. Den psykiska ohälsan har ökat lavinartat, även innan nedskärningarna. Varje elev som inte kommer till skolan och kan gå ut årskurs 9 med fullständiga betyg är ett misslyckande. Nedskärningarna kommer att bidra till att fler elever misslyckas. Lärarnas insatser kommer inte längre räcka till när det blir färre tjänster. 

Om inte politikerna kan stå upp för skolan och värna den får vi lärare och föräldrar varje år slåss på barrikaderna för att skolorna ska finnas kvar och ha tillräckliga resurser. Det är tröttsamt men värt kampen. Vet politikerna något om konsekvenserna när de tar beslut om budgeten? Skolan kommer aldrig att ingå i den verksamhet som kan vara ett nollsummespel. 

I budgeten som lanserades i juni i år står det tydligt att politikernas mål är att öka elevernas måluppfyllelse. Ambitionen går inte ihop med budgeten. 

Ni politiker, kom inte och säg att det inte finns pengar till skolan, när så mycket resurser läggs på sådant som Västerviks kommun inte måste göra. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa