Klimat, cykelöverfarter och trafiksäkerhet

Skribenten vill att cyklisterna ska få en tryggare trafikmiljö i Västervik.
Skribenten vill att cyklisterna ska få en tryggare trafikmiljö i Västervik.

I Malmö stad har kommunen för att göra trafikreglerna tydligare och för att gynna cyklandet infört en ny skylt med ”cykelöverfarter”. Den har man vid rondeller och längs många trafikstråk.

Insändare 16 augusti 2021 06:12
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skylten cykelöverfart ger cyklister samma status som gående när de korsar vägar vid överfarten.

Västerviks-Tidningen har den senaste tiden haft många artiklar om trafiksäkerhet. Dessutom har det de senaste dagarna varit fokus på klimat och utsläpp av växthusgaser. Det finns viktiga och stora saker som kan göras, men som enskild medborgare är det kanske mest små bidrag som man kan ge. 

I Västervik går det att lämna medborgarförslag som fler kan underteckna om de håller med. Tyvärr är det lite svårt att hitta förslagen. Kommunens hemsida www.vastervik.se har lagt länken dit lite undanskymt och borde flytta fram en länk till förstasidan. Men i väntan på det uppmanar jag läsarna att leta upp medborgarförslagen och underteckna det ni håller med om.

Mitt bidrag till att gynna cyklandet och minska utsläpp, samtidigt som det gynnar trafiksäkerheten, har varit att skriva ett medborgarförslag där jag föreslår att cykelöverfarter ska anläggas i Västerviks tätort. De skulle bland annat vara lämpliga vid Östersjövägen, Albert Tengers väg, S:ta Gertruds väg, Allén och andra leder där det finns parallella cykelbanor, samt vid rondeller och riskabla ställen där cykelbanor korsar vägar. Förhoppningsvis skulle sådana leder öka säkerheten och göra det tydligt vad som gäller i korsningarna.

Jag hoppas fler än jag tycker detta är en bra idé och går in för att skriva under mitt förslag.

Ämnen du kan följa