Informationen om vaccin når inte de äldre

Som vanligt går det väl fort, tekniskt och toppstyrt i Region Kalmar län. Denna gång är det informationen om influensavaccination i kombination med vaccinationspruta 3 för covid till de äldre som står i fokus.

Skribenten tycker att det är svårt för äldre att få information om kombinationen av vaccindos tre samt influensavaccin.

Skribenten tycker att det är svårt för äldre att få information om kombinationen av vaccindos tre samt influensavaccin.

Foto: Mikael Fritzon/TT

Insändare2021-11-16 06:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Har du som äldre länsmedborgare inte kunskap eller möjlighet att använda senaste tekniken (läs dator) är du direkt utanför Region Kalmars informationsflöde. 

Säg att den äldre länsmedborgaren har en tidning i alla fall. Då förväntar sig säkert länsmedborgaren att saklig, förankrad information skrivs av en kompetent journalist. Tyvärr är det så att den information som ges är sakligt bristfällig och dessutom "luddigt" utryckt av någon mediaansvarig, självklart stationerad i Kalmar. Den stackars journalisten skriver det som sägs. 

Ok, radion då. Alla äldre har väl en radio och väljer kanske Radio Kalmar före konkurrerande kanaler. Tyvärr finner vi åter problemet med informationen angående influensavaccination kombinerad med vaccin 3 för covid även här, det vill säga sakligt bristfällig och allmänt "luddig". 

Den äldre länsmedborgaren ringer då i desperation upp sin vårdcentral, där får vår äldre informationen: "Inga problem, vi fixar 'corona 3' samt influensavaccin när du kommer." När vår äldre länsmedborgare tillsammans med flera andra i samma ärende kommer till sin vårdcentral på angiven tid utbryter en förvirring bland både personal och vårdtagare. Ingen information om samverkan av de olika vaccinationerna av dessa äldre verkar ha gått fram till vare sig de äldre länsmedborgarna eller personalen på hälsocentralen.

När ska Region Kalmar län acceptera att länet har en av Sveriges äldsta befolkningar och anpassa informationsflödet till dessa äldre människor som har lika stor rätt att få vård som alla andra – även om de inte är bekväma med eller har tillgång till den senaste tekniken? Troligen behöver information till de anställda även ses över. Det är folket på golvet som får göra det tunga jobbet och de är fantastiska, värna om dem. När det gäller information: tänk om – gör rätt!