Inte skäligt att pausa stöd på felaktiga grunder

Svar på "Pausa regionens stöd till Ibn Rushd".

" Vi ska inte straffas i Region Kalmar på grund av administrativa fel som funnits i andra distrikt", skriver Josefin Nyström, distriktschef för Ibn Rushd Östra.

" Vi ska inte straffas i Region Kalmar på grund av administrativa fel som funnits i andra distrikt", skriver Josefin Nyström, distriktschef för Ibn Rushd Östra.

Foto: Sanna Lindberg

Insändare2024-01-08 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en insändare som publicerades 4 januari skriver Carl Dahlin (M) med kollegor från KD och SD om hur de vill pausa alla bidrag till oss på Studieförbundet Ibn Rushd.  I insändaren finns flera felaktigheter som vi vill bemöta, främst den att vi ska ha använt texter som strider mot statsbidragsvillkoren och svensk lag.

Detta är fel. Ingenstans i Folkbildningsrådets rapport, som ovanstående hänvisar till, står det att vi genomfört verksamhet såsom Carl Dahlin och hans kollegor påstår. Det som står i rapporten som de hänvisar till, i korthet, är att vi brustit i vår interna kvalitetskontroll och dokumentation gällande ett studiematerial som funnits på materiallistor. Det är såklart en markant och viktig skillnad mellan dessa två påståenden.

Folkbildningsrådets slutsats är sann. Vi har brustit i vår hantering av studiematerialen i lokala kvalitetskontroller och i vår uppföljning av detta. Detta uppdagades genom en intern utredning som vi genomfört och som vi delgivit Folkbildningsrådet. Vi har även själva förordat den föreliggande återbetalningen av medel, detta just eftersom att vi tar vårt anordnarskap på stort allvar. I rapporten från Folkbildningsrådet är det detta som slås fast. 

Folkbildningsrådet anmärker i sin rapport på vårt anordnarskap och konstaterar att det är däri de identifierade bristerna finns. Det har helt enkelt inte varit tillräckligt tydligt och dokumenterat om och hur materialet har använts. För att förtydliga detta har vi gjort ytterligare interna kontroller. Vi har intervjuat cirkelledare som har hållit i verksamheten och de intygar att de delar i texterna som går på tvärs med vår värdegrund och demokrativillkoren aldrig har använts i verksamheten. Det är alltså en osanning att texter om barnaga, barnäktenskap, antisemitism, homofobi, kropps- och dödsstraff använts i Ibn Rushds granskade verksamhet. Vi är trygga med vår utredning och den visar att vår kvalité fortsatt håller, även om administrativa brister upptäckts i ett fåtal arrangemang 2019–2021.

Ibn Rushd är ett studieförbund. Vi tillhör en hundraårig svensk tradition med demokrati, egenmakt och rätten till bildning i fokus.  Vi är dessutom det studieförbund som når störst andel nybörjare i bildning samt störst andel utlandsfödda. Hög kvalitet i vår folkbildningsverksamhet är ett viktigt fokus för oss och något vi också är kända för.

De kommuner och regioner som har pausat sina bidrag till oss på studieförbundet Ibn Rushd, har gjort detta baserat på felaktiga grunder. Inte bara är det ett demokratiskt haveri, men om bidrag nekas är det också fel. Vi ska inte straffas i Region Kalmar på grund av administrativa fel som funnits i andra distrikt, det bryter mot lokaliseringsprincipen.  Vi är tillgängliga för dialog och är transparenta med all vår verksamhet, om det kvarstår några frågetecken är det bara att höra av sig till oss. Det önskar vi att politikerna tar med sig när ärendet ska upp till diskussion nästa gång. 

Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vår vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Vi arbetar för att skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan genom kultur- och kunskapsinsatser. Vår värdegrund utgår från demokrati och mänskliga rättigheter. Vi arbetar med en målgrupp som är bred och mångfacetterad, som är homogen och består av en stor och rik mångfald.

Ibn Rushd har genom detta en unik position i folkbildningens Sverige. Vi behövs.