Hur kan resan bli utsläppsfri?

Svar på debattartikeln "Pandemin och klimatfrågan gör flyget högaktuellt" den 13 april.

Insändare2021-04-16 05:43
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läste i VT 13/4 där regionstyrelsens ordförande med flera skriver "En tågresa är inte 'grön' bara för att tåget dras av ett ellok. Tågresans klimatavtryck avgörs av elens ursprung, precis som typen av bränsle avgör flygresans påverkan."

Lite senare skriver man "Samtidigt utvecklas elflyg som kommer möjliggöra utsläppsfria resor exempelvis mellan Kalmar och Göteborg."

Måste inte elflygplan innehålla någon form av batteri, vars tillverkning torde generera en del utsläpp, bland annat koldioxid? Hur kan man då påstå att en sådan resa är utsläppsfri?