Hur dumt kan det bli i klimatångestens tid?

Flygandet och bilåkandet måste minska till dess att solenergin kan användas på ett miljövänligt sätt, slår insändarskribenten fast. På bilden solceller i Frihamnen, Stockholm.
Flygandet och bilåkandet måste minska till dess att solenergin kan användas på ett miljövänligt sätt, slår insändarskribenten fast. På bilden solceller i Frihamnen, Stockholm.

Biobränsle till flyget verkar ju vid första tanken smart, men när man tänker lite till så blir det ganska fel.

Insändare 20 november 2019 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Råvaran till biobränsle är bland annat grenar och annat skogsavfall efter avverkningarna. Skogarna har en avgörande betydelse för jordens klimat, som CO2-konsument, som skydd mot erosion, som skydd mot översvämning, som syreproducent, för skugga, lä och frostskydd, som habitat för djur, insekter, mikroliv och så vidare. 

Men skogen och de som lever där behöver också näring för att kunna leva och mycket av den kommer av förmultnade trädrester, som man alltså tycker ska föras ur skogen och användas för att tillverka flygbränsle. Då måste näring tillföras på annat sätt. Med avloppsslam eller konstgödning, som båda har en negativ miljöpåverkan, eller med vad då?

Det finns ingen annan lösning än att flygandet måste minska, liksom bilåkandet, till den stund då solenergin kan användas på ett miljövänligt sätt. Det pågår forskning med alger för energiproduktion, där man vill ta tillvara solenergin med hjälp av fotosyntes och det är smart, men det finns ännu inget färdigt koncept för kommersiellt bruk.

Den klimatångest som har lett till tidsbestämda mål medför satsningar som leder till nya miljöproblem.  Det enda rimliga vore att ta time out under en period och med en massiv kampanj försöka få människor att minska sin energiförbrukning, i stället för att utnyttja varje ny upptäckt som gäller energieffektivisering till användning av fler eldrivna produkter. Det är fel att inbilla människor att det går att fortsätta med "business as usual" i den högkonsumerande delen av världen!

Ja, det kommer att innebära att företag går omkull, men samhället behöver omstruktureras för klimatets, miljöns och de framtida generationernas skull!

Ämnen du kan följa