Gör Spårö båk tillgänglig för alla!

Ett av Sveriges vackraste sjömärken, en klenod byggd på 1700-talet. Ett landmärke som har väglett sjöfarare i generationer. Spårö båk är omskriven av många författare, bland annat Evert Taube som beskriver den som en av de vackraste byggnaderna – kanske den vackraste.

Att ta sig upp på berget vid Spårö är förenat med livsfara, tycker insändarskribenten som vill göra området kring båken och fyren mer tillgängligt för allmänheten.

Att ta sig upp på berget vid Spårö är förenat med livsfara, tycker insändarskribenten som vill göra området kring båken och fyren mer tillgängligt för allmänheten.

Foto: Privat

Insändare2022-07-01 06:18
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nog om detta, nu till verkligheten. Sedan några år tillbaka har kommunen fått ta över ansvaret för båken av Sjöfartsverket. Detta skedde med en del förbehåll. Innan kommunen övertog underhållet skulle Sjöfartsverket snygga till densamma, vilket också gjordes.

Efter lite påtryckningar från undertecknad restaurerades stigen upp till toppen och informationstavlor sattes upp. Men tyvärr blev det bara halvgjort. Det finns nämligen två vägar upp till toppen som jag har påpekat i ett otal skrivelser till kommunen.

Jag ska förklara:

De flesta turistande sjöfarare kan numera, kommande söderifrån, ta sig igenom sundet mellan Krokö och Skjutarholmen eftersom den luftledning som begränsade inloppet numera är ersatt med en sjöförlagd kabel. Det ökar tillgängligheten söderifrån till den populära ”Katsholmsflagen”.

De flesta ankrar upp i viken nedanför Spårö fyr. Jag bevistade området i midsommarhelgen och kunde konstatera ett tiotal båtar, dels för ankar eller förtöjda vid land.

Där tar det stopp med tillgängligheten om man vill ta sig upp till båken. Men några tappra försöker klättra uppför berget till fyren. Väl uppe möts de av en privatägd bostad. Till förtret både för dem som med livet som insats lyckats klättra upp samt för ägaren av fastigheten.

Det finns ju en väg, eller rättare fanns, via sundet mellan Katsholmarna och Spårö – sedan urminnes tider kallat Jeppehål. Det är ett litet smalt sund där kanoter och mindre båtar vanligtvis tar sig igenom. Där finns en liten bro över som numera förfaller och vid den väg som förr fanns med ledstänger och plankor ligger nu hjälpmedlen och ruttnar på berget. 

Jag har i ett otal skrivelser till kommunen påpekat att det är ju från detta hållet de flesta försöker ta sig upp men snart får avbryta eftersom man borde vara alpinist för att klara uppstigningen. Det är tråkigt och det minskar tillgängligheten för våra turister att få uppleva den vidunderliga utsikten som väntar på toppen. Jag har erbjudit att hjälpa de tjänstemän eller tjänstekvinnor som har Spårö på sitt bord men inte fått något gensvar

Tänk om Spårö båk kunde bli tillgänglig för alla!