Gatubygge i Piperskärr skapar trafikkaos

Bra att det byggs cykelbana i Piperskärr, men omläggningen av bland annat busshållplatser kommer att skapa trafikkaos, tror skribenten.
Bra att det byggs cykelbana i Piperskärr, men omläggningen av bland annat busshållplatser kommer att skapa trafikkaos, tror skribenten.

Insändare 21 november 2023 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Visst är det positivt med en ny gång- och cykelbana i Piperskärr. Men placering av busshållplats är ju märklig. Att avveckla de hållplatser som finns längs Norrlandsvägen och ersätta med en ny i en korsning i ett villakvarter, blir ju inte direkt attraktivt. Bussen borde köra på Norrlandsvägen med fler hållplatser istället. 

Vi boende i kvarteren undrar fortfarande varför man inte placerar en hållplats och vändzon bakom Näktergalens skola, tryggt och skönt för barnen att komma rakt in på skolans område. Och det minskar trafiken inne i villakvarteren. Det är ingen bra trafiksituation idag vid skolan, men ni flyttar ju bara problemet. Vi ser ingen lösning i detta, bara mer trafikkaos. 

Att dessutom öppna upp en gata som varit stängd i 40 år, för att bussen ska kunna nå den nya hållplatsen känns märkligt. Den ska bli enkelriktad för buss, men boende, taxi, Postnord, sopbil ska köra mot färdriktningen? Vi har fått till oss att anpassa oss efter busstidtabellen. Det blir dessutom parkeringsförbud på gatan, som gör att spontana besökare och gäster får parkera på granngator. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa