Främlingsfientlighet 1741 vs 2023

Tidöpartierna har tagit en rad beslut om hur vissa för dem obehagliga personer ska behandlas.

SD har uttryckt att judar inte är svenskar, vilket är något som insändarskribenten vänder sig emot. Han menar att liknande främlingsfientlighet förekom redan på 1700-talet. Bilden är dock från en demonstration mot rasism och främlingsfientlighet redan 2010.

SD har uttryckt att judar inte är svenskar, vilket är något som insändarskribenten vänder sig emot. Han menar att liknande främlingsfientlighet förekom redan på 1700-talet. Bilden är dock från en demonstration mot rasism och främlingsfientlighet redan 2010.

Foto: Bertil Ericson / TT

Insändare2023-11-30 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bristande vandel ska utgöra skäl för utvisning ur riket. Kraven på ”hederligt levnadssätt” ska skärpas för rätten att vara i Sverige. Gäller alltså framför allt utländska medborgare.

Dessa personer ska förvaras långa tider i läger.

Offentliganställda, som kuratorer och bibliotekarier, ska uppmanas ange misstänkta personer.

På dessa grunder ska personer utvisas inte bara på grund av brott utan även på ”andra brister i levnadssättet".

Efter Sveriges misslyckade och katastrofala angrepp på Ryssland 1741 (Frihetstiden) utfärdades något liknande:

”Alle judar, Savoyarer, Lindansare, Comedianter, med flere Gycklare, Tartarer och Zigeuner som med ogudacktighet, Spådomar, Lögn och Tjuveri tillfoga menige man stort besvär och olägenhet skola förwisas utur riket.”

Återigen har en representant för SD (riksdagsman) förklarat att judar inte är svenskar, vilket han påstår är en syn som hela SD delar.

Främlingsfientlighet då som nu.

”När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv.” (3 Mos. 19:33-34)