Företagare: "Jag är orolig för landsbygdens framtid"

Som entreprenör och arbetsgivare i Odensvi känner jag stor oro för landsbygdens framtid. I och med förslaget att stänga förskola och fritidsverksamhet i Odensvi, Blankaholm, Totebo och Ukna, faller hela de samhällena.

Malin Lööw-Johansson driver lanthandel i Odensvi och menar att landsbygdens fortlevnad är en ödesfråga för hela kommunen.

Malin Lööw-Johansson driver lanthandel i Odensvi och menar att landsbygdens fortlevnad är en ödesfråga för hela kommunen.

Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Insändare2023-11-19 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utan förskola och fritids finns det inte möjlighet för oss företagare att utveckla och föryngra våra verksamheter. Vi tvingas in i en föråldring av företagen som inte ger någon framtid alls.

Bara i Odensvi finns det 60 registrerade företag, bland annat med Ogestad och Odensviholm som har totalt 65 anställda. Totebo, Blankaholm och Ukna har tillsammans 97 registrerade företag, med stora Totebo Industrier som har över 100 anställda. Detta visar att det finns en framtidstro och många företagsamma entrepenörer just på landsbygden.

Hur skulle det se ut om dessa företag inte fanns i Västerviks kommun? Tänker man på vad som försvinner om företagen tvingas lägga ner?

Mitt lilla företag med lanthandel, catering, servicepunkt, skötsel av den kommunala badplatsen, bensinmacken, rörelsen kring campingen och vandrarhemmet är en mycket central del i ortens aktiva liv. Vad händer om vi tvingas stänga? 

Finns det ingen tilltalande service i Odensvi går husen inte att sälja längre. Troligtvis försvinner således Odensvi som ort sakta men säkert och även turismen drabbas i form av uteblivna sommargäster och turister. Dessa sommargäster och turister som gärna åker in till Västervik och shoppar eller äter en bit mat, det är väl också skattepengar in?

Det är nu tio år sedan skolan lades ner på ovan nämnda orter. Vi har äntligen vänt på trenden genom att generationsskifte är på gång och barnfamiljer börjar flytta in i bygden igen. Slå inte undan fötterna på oss igen utan ge oss en ärlig chans. Vi begär skärpning!

Jag tror verkligen det ska tänkas runt ett varv till innan man stänger ner en service, i detta fall förskola/fritids, på en landsbygdsort. Vad ger det egentligen i slutändan för konsekvenser för kommunen? För utan hela vår stora kommun, vad vore Västerviks stad då?