Eskalerande politiskt energivansinne

Insändare2021-05-19 06:40
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vindkraften – ett eskalerande politiskt energivansinne. Sverige hade ett av världens bäst fungerande utsläppsfria mix av energisystem som med vissa justeringar kunde möta erforderligt behov. Men genom politiska beslut byggda på känsloyttringar och paranoia har man nu med vindkraftens hjälp lyckats rasera hela detta fungerande system och är nu utlämnade till väder, vind och utländska multiinternationella bolag främst från Kina som på intet sätt gagnar Sverige. De som accepterar eller förespråkar vindkraft ska aldrig ta ordet hänsyn vare sig till andra människor, djur, natur eller miljö i sin mun.