Det tar för lång tid att vänta på kärnkraft

Vi har under några år tidvis lidit svårt av höga elpriser. Det har fått till följd att kritik kommit mot att en del kärnkraftverk avvecklats, vilket inte är svårt att förstå.

"Det är märkligt att man i elbristens tidevarv är begiven på att så snabbt som möjligt lägga ner de mindre vattenkraftverken", menar insändarskribenten,

"Det är märkligt att man i elbristens tidevarv är begiven på att så snabbt som möjligt lägga ner de mindre vattenkraftverken", menar insändarskribenten,

Foto: Fredrik Sandberg /TT

Insändare2024-01-09 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt har en del mindre vattenkraftverk lagts ned med hjälp av bland annat subventioner. Det är märkligt att man i elbristens tidevarv är begiven på att så snabbt som möjligt lägga ner de mindre vattenkraftverken. Då är det inte frågan om att det är elbrist emellanåt, vilket är högst märkligt att den avvecklingen får fortgå, med stöd av subventioner. 

Jag hörde energiministern häromkvällen hävda att ny kärnkraft sannolikt går att få på plats inom tio år, för så är det i övriga Europa enligt ministern. Det ende kärnkraftverk som jag känner till byggtiden på är det som byggts i Finland – och det tog drygt tjugo år att få till. Det är märkligt att inte vår energiminister noterat det och inte minst av skälet att Finland är ett av våra närmaste grannländer.

Riv inte de mindre vattenkraftverken, förbättra istället förutsättningarna för deras drift att de ska fungera bättre och vidta miljöförbättringar typ kringgående vattenleder för diverse fiskar och andra levande vattendjur. Den typen av åtgärder är sannolikt något som behövs istället för att riva de mindre vattenkraftverken. Det går att få till relativt snabbt i jämförelse med hur lång tid det tog att få upp det senaste kärnkraftverket i Finland.

Jag förstår att med de intensiva påtryckningarna från olika håll att diverse problem måste lösas så snabbt som möjligt. Med en ständig kamp att få ekonomin att räcka till för både den enskilda människan och de olika plikterna som en regering har mot medborgarna i vårt samhälle, så är det sannolikt inte lätt att få till det.