Bensinpriset är inte alls för högt

Sverige har skrivit på Parisavtalet. Varför kan inte våra politiker hålla fast vid ett konkret utsläppsmål?

"Det är orättvist att sänka bränsleskatten för de som bor i städer och har tillgång till kollektivtrafik. Lös det för de som bor i glesbygden och verkligen behöver bilen", skriver insändarskribenten, som inte är imponerad över de politiska partiernas miljöambitioner.

"Det är orättvist att sänka bränsleskatten för de som bor i städer och har tillgång till kollektivtrafik. Lös det för de som bor i glesbygden och verkligen behöver bilen", skriver insändarskribenten, som inte är imponerad över de politiska partiernas miljöambitioner.

Foto: Beate Oma Dahle

Insändare2022-09-14 06:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Växthusgasutsläppen som sker i Sverige uppgår till drygt 10 ton per medborgare och år inklusive utlandsflyget och vår konsumtion av mat och varor tillverkade i andra länder (Jan Lindsten). Enligt FN bör vi komma ner till 1 ton per person! Ulf Kristersson (M) vill ta bort flygskatten. SD säger att utsläppsminskningen ska ske någon annanstans. Det är exempel på populistiska förslag som är ansvarslösa. Det påminner mig om curlande föräldrar som inte vågar säga nej och stå emot barnens alla önskningar. Men forskare säger att det är nödvändigt med beteendeförändringar. Att förhålla sig till fakta är nödvändigt för en rationell diskussion. 

De flesta bilresorna är kortare än 5 kilometer. Priserna är inte tillräckligt höga för att vi ska välja att gå eller cykla. Tomgångskörning längre än 1 minut är ett lagbrott! Priserna är inte högre nu än vad de var för några decennier sedan med hänsyn tagen till inflation och reallöneutveckling. Det är orättvist att sänka bränsleskatten för de som bor i städer och har tillgång till kollektivtrafik. Lös det för de som bor i glesbygden och verkligen behöver bilen!

I grunden handlar det om rättvisa, solidaritet och fördelningspolitik.

Vårt välfärdssamhälle har demonterats sedan 1980-talet. Vi har avskaffad arvs- gåvo- och förmögenhetsskatt. Sverige är ett skatteparadis för företag och privatpersoner med tillgångar. Ingen annanstans har orättvisorna i samhället ökat så fort som i Sverige under 2000-talet (Andreas Cervenka Girig-Sverige).

Vi kan visa solidaritet med Ukraina genom att minska användningen av diesel och handelsgödsel. Ju mindre vi förbrukar desto mindre pengar till Putin.Men de aktuella förslagen till både el- och fossila subventioner bidrar till fortsatt hög förbrukning och försätter oss bara i ett djupare beroende. 

Statliga kompensationsstöd ska utformas för att hjälpa de som behöver det allra mest genom specifikt riktade stöd.

SD och Moderaterna gick till val på att skära ner biståndet med en tredjedel för att finansiera vallöften i Sverige.

Johan Rockström, klimatforskare, har sagt att hänsyn till miljön bör komma i första hand när beslut fattas. Fortfarande sätts ekonomin i första hand.

Naturskyddsföreningen har granskat de politiska partiernas arbete för miljön under den gångna mandatperioden. SD, M och KD får inget pris. Högst ambitioner inför den nya mandatperioden har MP, följt av V, L och C.